Den europeiske ungdomsportalen
Informasjon og muligheter for unge i aldersgruppen 13 til 30.

Til Norge for å jobbe frivillig

EVS on arrival training in Norway, photo: Tina Madunic
EVS on arrival training in Norway, photo: Tina Madunic
Mange drømmer om å reise til land langt utenfor Europa for å gjøre en frivillig innsats, men visste du at et hundretalls ungdommer hvert år kommer til Norge for å bidra med sin innsats?

Gjennom Europeisk volontørtjeneste (EVS) kan ungdom mellom 17 og 30 år i Europa og nærområdene resie på volontørtjeneste i 2 til 12 måneder nærmest kostnadsfritt. I Norge tar vi hvert år i mot rundt 100 ungdommer fra en rekke ulike land. Volontørene arbeider i frivillige organisasjoner eller i offentlige tiltak som for eksempel ungdomsklubber, kulturhus eller frivilligsentraler.

 

CISV Norge - Oslo

CISV Norge (Childrens International Summer Villages) har i flere år tatt i mot volontører i organisasjonens sentralledd. De får i stor grad utvikle egne prosjekter og aktiviteter i organisasjonen, men de er også med på å styrke kommunikasjonsarbeidet og aktivitetene i lokalavdelingene. På den måten får volontørene reist rundt i landet og sett mer enn bare Oslo. Vil du vite mer om hvordan det er å jobbe som frivillig gjennom vlontørtjenesten, kan du ta en titt på CISV-volontørenes blogg.

 

Ungdom og fritid - Stavanger

Volontørene i Stavanger jobber i de kommunale fritidsklubbene og får brukt sine evner og erfaringer til å tilrettelegge for aktivitene som skjer der. Som frivillig har du krav på både ferie og avspasering om du jobber mer enn vanlig arbeidsuke. Mange volontører bruker opptjent tid på å reise og oppleve andre deler av Norge, ofte kan de bo gratis hos volontører i andre organisasjoner. Er du nysgjerrig på hvordan volontørenes hverdag i Norge er, kan du ta en titt på bloggen deres .

Har du lyst til å bli EVS-volontør?

Europeisk volontørtjeneste er en del av Erasmus+. Du kan lese mer om hvordan du blir volontør på nettsidene til Erasmus+: Aktiv Ungdom, eller her på Ungdomsportalen.