Den europeiske ungdomsportalen
Informasjon og muligheter for unge i aldersgruppen 13 til 30.

Voluntørarbeid på nett

Har du lyst til å drive med frivillig arbeid, men kan ikke reise noe sted for tiden? Har du fri når andre jobber? Prøv deg på voluntørtjeneste på nett, og del av din tid og kompetanse over internett.

Hvis det er spesielt vanskelig for deg å reise som voluntør på grunn av funksjonshemminger, forpliktelser hjemme, transportproblemer eller uvanlige arbeidstider, bør du vurdere voluntørtjeneste på nett. 

Oppgavene du får som nettvoluntør vil avhenge av din kompetanse og kunnskap. Du kan designe flygeblader, drive en nettside, oversette tekst, redigere video, designe en database, administrere nettbaserte networkingsaktiviteter eller skrive kode for softvare. Du kan også bidra med rådgivning innen ditt fagfelt, for eksempel jus eller utdannelse, svare på e-post for en organisasjon eller drive forskning.

Hvor skal du lete?

 

Husk at nettbasert voluntørtjeneste er ekte arbeid som krever tid og innsats, og innebærer ekte tidsfrister. Det er lett å si ja til å jobbe frivillig over nett, men vær sikker på at du har tiden som trengs til å gjennomføre de oppgavene du påtar deg.

 

Nettbasert voluntørtjeneste er ikke ment å erstatte frivillig arbeid ansikt til ansikt, så hvis du har tid kan du gjøre begge deler.

 

Publisert: Ons, 15/11/2017 - 16:30


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Trenger du eksperthjelp eller råd?

Ask us!