Den europeiske ungdomsportalen
Informasjon og muligheter for unge i aldersgruppen 13 til 30.

Jobb frivillig via internett

Ønsker du å gjøre en frivillig innsats, men har vanskelig for å komme deg ut, eller har fri på ukurante tider? Da kan du prøve frivillighetsarbeid over nettet, og bruke tiden og ferdighetene dine til nytte for samfunnet.

Hvis det er vanskelig for deg å forlate hjemmet, for eksempel på grunn av en funksjonshemming, forpliktelser i hjemmet, transportproblemer eller jobben din, finnes det også muligheter til å jobbe frivillig over nettet. Har du en PC med internett-tilkobling og de rette ferdighetene, kan dette være en god mulighet.

Hvilke oppgavene du kan utføre som frivillig over nettet, kommer an på hvilke kunnskaper og ferdigheter du har. Du kan for eksempel designe løpesedler, vedlikeholde et webområde, oversette tekst, redigere videoer, lage en database, administrere sosiale nettverksaktiviteter eller skrive programvarekode. Du kan også drive rådgivning (for eksempel relatert til juridiske saker eller knyttet til utdanning), svare på e-post for en organisasjon eller drive med forskning.

 

Her finner du mer informasjon

Cyber Volunteers: frivillig arbeid for personer med kunnskaper innen IT og kommunikasjon

UN Volunteers Online: FNs programmer for frivillig arbeid på nettet

Help from home: frivillig arbeid som kan gjøres hjemmefra, både på nett og uten datamaskin

Random Hacks of Kindness: frivillig arbeid på nett for programvareutviklere og -designere

 

Husk at frivillig arbeid på internett kan være hardt arbeid med reelle tidsfrister som krever både tid og engasjement. Selv om det kan være lett å si ja til frivillig arbeid over nettet, må du passe på at du har nok tid til å fullføre arbeidet du forplikter deg til å gjøre.

Frivillig arbeid over internett trenger ikke å erstatte annet frivillig arbeid. Har du tid, kan du gjerne drive med begge deler.

Publisert: Fre, 12/06/2015 - 16:54


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Trenger du eksperthjelp eller råd?

Ask us!