Den europeiske ungdomsportalen
Informasjon og muligheter for unge i aldersgruppen 13 til 30.

Mangfold i Norge

© shutterstock.com - mangostock
© shutterstock.com - mangostock
De senere årene har Norge fått innflytelse fra mange kulturer. Arbeidsinnvandrere, flyktninger og andre tilreisende har bidratt til et mer flerkulturelt, fargerikt og mangfoldig Norge!

Det startet for fullt på 70-tallet, da arbeidsinnvandrere fra hele verden etablerte seg i Norge og bidro til å bygge opp Norge til det vi er i dag. I dag er deres barn og barnebarn blitt en del av den norske kulturen og har bidratt til å bryte ned fordommer, øke kunnskapen og skape et multikulturelt Norge.

 

Men allerede før 70-tallet var Norge preget av ulike nasjonaliteter og kulturer. I tillegg til etniske nordmenn og Norges urfolk, samer, har vi også fem nasjonale minoriteter som har bodd sammen i mange år. Jøder, kvener, roma, romanifolk og skogfinner har alle bidratt til et flerkulturelt samfunn. Barnas og ungdommens innvandringsportal skriver at én av ni innbyggere i Norge i dag har en mor eller far, eller to foreldre som er født i utlandet. Og alle skal ha de samme rettighetene, slik som det står i menneskerettighetene. Har du lyst til å se hva som rører seg i det flerkulturelle norske samfunnet kan du lese Norges første flerkulturelle nettavis Utrop! Her finner du blant annet nyheter, videoer og dagsaktuelle debatter.

 

Multikulturelle Oslo
I Oslo har ca. 30 % av befolkningen innvandrerbakgrunn. Innvandrerbakgrunn har blitt definert som de som er født i utlandet og de som er norskfødte med innvandrerforeldre. Oslo er dermed den kommunen i Norge med flest innvandrere. Dette har skapt en del debatter og diskusjoner av tilhengere og motstandere av innvandring. Noen er bekymret for at Norge får for mye innflytelse av innvandrere og at den norske kulturen kan gå tapt, mens andre mener det er positivt og bidrar til et bedre Norge. 

 

Oslo vil være en by for alle og Oxlo (Oslo Extra Large) er Oslo kommunes holdningsskapende arbeid mot rasisme, fordommer og diskriminering og ble opprettet i kjølvannet av det rasistisk motiverte drapet på Benjamin Hermansen i 2001.

 

Har du lyst til å bidra i arbeidet mot rasisme og fordommer?

Det finnes flere måter å bidra på. Mye av arbeidet i kampen mot fordommer og rasisme ligger i våre holdninger. Du kan derfor bidra med deg selv! Å skape forståelse og vennskap på tvers av kulturer, kan være en måte å bryte ned fordomsfulle barrierer og forestillinger. Du kan også bidra ved å delta i diskusjoner og debatter og bidra med dine kunnskaper.