Den europeiske ungdomsportalen
Informasjon og muligheter for unge i aldersgruppen 13 til 30.

Internasjonal utveksling for kunstnere

© shutterstock.com - iko
© shutterstock.com - iko
Driver du med kunst kan du delta i et utvekslingsprogram hvor du kan bli med på internasjonalt samarbeid og tilegne deg kunnskap og erfaring på tvers av landegrensene.

Det at kunstnere og profesjonelle aktører innen kulturlivet beveger seg over landegrensene, spiller en viktig rolle for det kulturelle mangfoldet og dialogen mellom ulike kulturer. Ved å krysse landegrensene kan du utvide spekteret av aktiviteter, få ny inspirasjon til arbeidet, utveksle erfaring og lære av andre kunstnere. Kreativiteten sirkulerer fritt mellom landene, og dette muliggjør samarbeid og fruktbar utveksling mellom kunstnere med ulike kulturelle bakgrunner og kunstneriske tradisjoner.

 

Hvor starter du?

Før du vurderer å melde deg på et utvekslingsprogram for kunstnere, bør du tenke over motivasjonen din. Du bør være sikker på grunnene til at du ønsker å oppholde deg og jobbe i et annet land.

 

Det kan være en stor utfordring å velge blant alle alternativene som finnes, men du kan gjøre oppgaven lettere ved å stille deg selv følgende spørsmål:

 

  • Hvilken region og disiplin er du interessert i?
  • Har du lyst til å lære noe nytt eller bli bedre på det du kan?
  • Hvordan har du lyst til å bo – alene eller med andre?
  • Hva slags utstyr/fasiliteter må du ha for å drive med kunstformen din?

 

Det neste du må tenke på, er søknader og finansiering. Søknadsprosedyrer varierer enormt, og deltakelsen planlegges lang tid i forveien. For enkelte kunstneropphold dekkes alle kostnader, for andre kunstneropphold dekkes bare deler av eller ingen kostnader. Sørg for at du har kontroll på budsjettet før du reiser!

 

Når du har tenkt gjennom dette kan det være enklere å velge et alternativ som passer dine ønsker og behov.

 

Kunstneroppholdet mitt på Casita Maria Arts and Education Centre i Bronx hadde en svært positiv effekt på prosjektet mitt. Det førte ikke bare til at jeg kunne jobbe i et unikt fellesskap i Bronx – noe som har vært helt avgjørende for arbeidet mitt – det innebar også at jeg kunne boltre meg i et svært studio (skolens gymsal), der jeg kunne bruke lydforsterkere, teste projiseringer og utvikle prosjektet mitt. Personalet ved Casita var dessuten svært støttende og oppglødde over å kunne oppleve en internasjonal multimediekunstner i arbeid. Det å skape et komplekst, innovativt multimedieverk i en gymsal i Bronx var en litt surrealistisk opplevelse, men det førte til store fremskritt i det kunsteriske arbeidet mitt.
Mark Bolotin fra Australia var i New York i 2012

 

Hvor finner jeg informasjon?

Trans Artists-stiftelsen er et kunnskapssenter for utveksling av kunstnere med sterkt fokus på kunstneroppholdsprogrammer.

On the move er et informasjonsnettverk for kulturell mobilitet med oversikt over tidsfrister, veiledninger og informasjonspakker.

e.mobility er et fellesskap som fremmer kunstnerisk mobilitet, der kunstnere kan finne et kunstneroppholdsprogram, sende inn prosjekter for kunstneropphold og foreslå møter.

Residency unlimited er en gratistjeneste som leverer oppdatert informasjon om kunstneropphold over hele verden.

Res artis er et verdensomspennende nettverk av kunsteroppholdsprosjekter.