Den europeiske ungdomsportalen
Informasjon og muligheter for unge i aldersgruppen 13 til 30.

Reisen fra å være flyktning til å bli volontør i Brussel

Natalie Kontoulis og Hadi Abdul Hadi. Fotograf: Lisa O'Leary
Tandem-prosjektet er et initiativ som kopler sammen frivillige organisasjoner og flyktninger og asylsøkere som ønsker å gjøre en 2 ukers frivillig innsats i Brussel

Hadi Abdul Hadi var i sitt tredje studieår ved universitetet i Aleppo da krigen brøt ut i Syria. Han var 22 år gammel og ble tvunget til å forlate jobb, studier og familie. «Jeg tok beslutningen om å komme til Europa i 2015. Det var langt gjennom Tyrkia», forteller Hadi. «Vi møtte mange hindringer og vi måtte krysse grensene ved hjelp av en smugler», forteller  den unge syreren som nå bor i Brussel.
 
Natalie Kontoulis er juridisk medarbeider for "End Female Genital Mutilation", et europeisk nettverk basert i Brussel. Siden kjønnslemlestelse av kvinner er en praksis som har betydning for enkelte av asylsøkernes opprinnelsesland, arrangerte de en konferanse rettet mot flyktningebefolkningen. En venn av Natalie fortalte henne om Tandem, som deretter matchet Natalie med Hadi, som hadde registrert seg hos Tandem noen dager i forveien. Hadis juridiske bakgrunn og erfaring som flyktning viste seg å være svært nyttig i organiseringen av konferansen. Selv om Hadi opplevde 2 uker som "for kort", var dette en svært verdifull opplevelse. Som han selv sier det: "Jeg fikk muligheten til å se hvordan et europeisk kontor fungerer og hvordan de organiserer møter".
 
Hadi er nå 26 år gammel og bor i den belgiske hovedstaden med sin far, der han har flyktningstatus og oppholdstillatelse i 5 år i Belgia. "Når du unnslipper fra krig, vil du gripe enhver hånd som strekkes ut mot deg. De ødela alt på mitt hjemsted, forteller han. Han tar kurs i fransk og planlegger å fullføre jusstudiene i Belgia, "Jeg håper å fullføre utdanningen, bli advokat og starte et nytt liv" sier han selvsikkert.
 
Formålet med Tandem-initiativet er å hjelpe flyktninger og asylsøkere til å starte et nytt liv i Brussel. Prosjektet ble lansert 20. juni 2016, på World Refugee Day. Siden da har 36 vertsorganisasjoner registrert seg, og 34 flyktninger har deltatt i dette initiativet, som er organisert av ansatte i europeiske NGO'er.
 
Vertsorganisasjonene gir dagpenger på 25 euro per dag, i tillegg til forsikring. Tandem samarbeider med det the Flemish Agency for Volunteering i Brussel for å sikre at alle juridiske spørsmål blir avklart, og at frivillig arbeid ikke gjøres for kommersielle bedrifter eller privatpersoner.

Vanligvis varer intervjuet for å få flyktningstatus i 4 timer. Det tok bare Wali Ahmad Yar 15 minutter for å få dette da han ble intervjuet. Den 23 år gamle afghanske journalisten hadde utgitt en rapport som avslørte korrupsjon i den afghanske regjeringen. "Jeg hadde aldri tenkt på å flykte fra Afghanistan, men med det samme jeg publiserte rapporten ble det spenninger med regjeringen og Taliban, og jeg måtte flykte." Han fikk visum og forlot sin by, Ghaznī, og dro til Brussel i 2015.


To år senere, nå i alderen 25, fullfører han en mastergrad i statsvitenskap ved Universitetet Libre de Bruxelles og deltar på et 2-ukers frivillig oppdrag gjennom Tandem i Centre for European Policy Studies Nadzeya Laurentsyeva, en forsker på CEPS, bestemte seg for å delta i Tandem fordi de evaluerte arbeidet til en NGO i München som hjelper asylsøkere med å komme i kontakt med potensielle arbeidsgivere. Rollen til Wali har vært veldig «nyttig i forhold til å intervjue folk fra Afghanistan og Pakistan på deres morsmål over telefon for å fylle ut undersøkelsen»


Den unge afghanen er jevnlig i kontakt med andre flyktninger, ikke bare i Belgia, men også i andre EU-land. «Vi snakker alltid om våre problemer, så dette kan være veldig nyttig for mitt arbeid her» slår Wali fast. Tandem har vært nøkkelen til å hjelpe Wali til å finne en vei innenfor internasjonale institusjoner, fordi han tidligere ikke hadde noen kontakter og alle hans søknader om praksisplass ble avvist.


Nadzeya skisserer at «målet med Tandem er å bringe mennesker sammen. Det er ikke så vanskelig å ansette en flyktning». Faktisk har Walis kompetanse vist seg å være så verdifull, at hun er trygg på at «det kan være en mulighet for Wali å bli lenger som praktikant. Det virker mulig».

Publisert: Man, 16/10/2017 - 22:13


Tweet Button: 

Relaterte koblinger


Info for young people in the western balkans

Trenger du eksperthjelp eller råd?

Ask us!