Den europeiske ungdomsportalen
Informasjon og muligheter for unge i aldersgruppen 13 til 30.

Integrering av flyktninger i ungdomsarbeid

Hvordan kan ungdomsorganisasjoner jobbe med unge flyktninger? På World Refugee Day, 20. juni 2017, arrangerte European Youth Forum og speiderbevegelsen et arrangement for å dele gode eksempler på integrering av unge flyktninger.

Hvert minutt blir 22 personer tvunget til å forlate hjemstedet sitt. Vi har 65 millioner flyktningene over hele verden, og flertallet av dem er ungdommer. En av dem er Abdedllbaset Alheeshan. Han var logistikkleder i Syria, og i 2015 måtte han flykte fra den syriske krigen. Da han kom til spesialsenteret i Brussel ble ventetdiden på asylsøknaden lang, og han hadde ingen ting å ta seg til. Han bestemte seg derfor for å jobbe frivillig på et eldrehjem for å trene opp språkkunnskapene i flamsk. Han fikk deretter kjennskap til Tandem-initiativet, et tiltak dsom «matcher» flyktninger som ønsker å delta i frivillige organisasjoner, og organisasjoner som ønsker å integrere flyktninger i sitt arbeid. Etter å ha jobbet frivillig i Tandem i to uker, fikk han selv et tilbud i Tandem-organisasjonen. Han har nå en aktiv rolle i å promotere integrering av flyktninger i politikken.

 

En sentral tanke blant talerne under arrangementet var at flyktningene selv burde være hovedaktørene i integreringspolitikken, og det bør bli slutt på top down-tilnærmingen til problematikken. Gabriel Almeida, juridisk assistent ved Det europeiske råd om flyktninger og eksilene, påpekte også at kritikkverdige forhold i mottakssentrene, interneringspolitikken og mangelen på respekt for grunnleggende rettigheter av enkelte EU-land har dårlig innflytelse på mulighetene for god integrering.

 

Carina Autengruber, visepresident for European Youth Forum, uttalte at det var "på høy tid for politikere og regjeringer å droppe rasistisk, fremmedfiendtlig retorikk og på tide å investere i inkluderende, bærekraftige samfunn". Hun fremhevet også mobiliseringen av "ungdomsorganisasjoner over hele kontinentet som ønsker velkommen til de som flykter fra krig og forfølgelse".

 

Et eksempel på disse organisasjonene er World Organization of the Scout Movement, representert av Andreas Tzekas. Andreas delte sin erfaring som en av de 1500 speiderne som jobbet frivillig med å ta imot flyktninger langs den greske kysten. "For hver eneste unge flyktning som krysset grensen, var det en ung europeer som ventet på å ta imot dem". Prosjektet Time to be welcome samlet 53 frivillige som jobbet i 4 flyktningmottak i Hellas. Et viktig poeng for den unge grekeren var at "europeiske frivillige returnerer til sine hjem som budbringere for fred ved å spre denne nye metodikken for å hjelpe flyktninger".

 

Tanya Basarab fra Det europeiske råds EU Youth Partnership delte forskningsresultater om ungdomsarbeid og inkludering av unge flyktninger. For det første trakk hun fram at det er viktig å gi støtte til unge flyktninger så snart de kommer på grunn av stress og traumer de har vært igjennom. Et viktig aspekt ved flyktningers liv er mangelen på aktiviteter i perioden som de venter på et juridisk svar, noe som kan ha stor påvirkning på deres psykiske helse. Under denne "ventetiden" er det avgjørende at ungdomsorganisasjoner gir dem en sjanse til å være aktive og bli hørt. Hun trakk også fram det faktum at ungdomsarbeidere dermed gjør humanitært arbeid, og at dette krever nye ferdigheter, som for eksempel håndtering av traumer og interkulturelle ferdigheter.

 

Michalis Moschovakos, policy medarbeider i Generaldirektoratet for utdanning og kultur, understreket betydningen av Europeiske solidaritetskorps-initiativet som en måte å vise solidaritet med flyktninger. Han uttalte at "30 år fra nå vil vi alle dømmes for vårt ståsted i forhold til flyktningekrisen." Steve Parry fra Det britiske Røde Kors poengterte at av 588.000 mennesker som kom til Storbritannia i 2016, var det bare 6,5% av dem som søkte asyl. "Vi bør søke etter fakta og unngå de ensidige tabloidhistorier som sprer negative stereotyper", understreket han. Dette er bakgrunnen for at den sosiale kampanjen #factsnotfear ble lansert.

 

EU-kommisjonen har lansert 'EU Skills Profile Tool for Third-Country Nationals' et verktøy for personer fra ikke-medlemsland som skal presentere CV’en sin på en forståelig måte for arbeidsgivere. Veilederen er tilgjengelig på arabisk, Farsi, Pashto, Sorani, Somali og Tigrainy i tillegg til EUs språk. Leder av Europarådets forbindelseskontor med EU, Zoltan Taubner, fremhevet relevansen av Handlingsplanen for beskyttelse av flyktning- og innvarndrerbarn i Europa.

 

Ungdomsorganisasjoner som ønsker å utføre aktiviteter med unge flyktninger, kan søke om finansiering gjennom Erasmus + Programmet og fra European Youth Foundation. Du kan også finne mer informasjon på nettsiden Journeys to a New Life.

Publisert: Ons, 19/07/2017 - 17:14


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Trenger du eksperthjelp eller råd?

Ask us!