Den europeiske ungdomsportalen
Informasjon og muligheter for unge i aldersgruppen 13 til 30.

Trygdeordninger i Europa

© fotolia.com - Kirill Kedrinski
© fotolia.com - Kirill Kedrinski
Trygdesystemet er til for å gi mennesker hjelp og assistanse når de trenger det. Alle land har sitt eget system, med det finnes felles regler som beskytter rettighetene dine når du flytter innenfor det europeiske området.

I Norge har vi et trygdesystem som blant annet skal hjelpe deg når du trenger det – det er en del av rettighetene man har som medlem av folketrygden. Men hva hvis du flytter til et annet land i Europa?

I henhold til FNs Verdenserklæring om menneskerettigheter skal samfunnet hjelpe mennesker med å utvikle og dra full nytte av mulighetene som er tilgjengelige der de bor. Og det er det sosialomsorg handler om.  

Dette skjer ofte via sosiale støtteordninger – økonomisk støtte til arbeidsledige, familiestønad, støtte til funksjonshemmede og pensjoner til pensjonister. Sosialomsorg omfatter også offentlige tjenester, for eksempel helsevesen, barneomsorg og sosiale tjenester.

Ordningene fungerer imidlertid ikke likt alle steder. Du bør derfor gjøre deg kjent med hvordan disse rettighetene fungerer i hvert land.

 

I denne videoen kan du se hva slags trygderettigheter du har hvis du vil jobbe i et annet land.

 

Hvordan fungerer det når du forflytter deg rundt i EU-området?

  1. Du betaler bare forsikring i ett land, dvs. i landet der du bor eller jobber.
  2. Du har de samme rettighetene og pliktene som statsborgerne i landet der du er dekket.
  3. Når du gjør krav på sosial stønad, tas tidligere forsikringsperioder eller arbeid eller opphold i andre land med i betraktningen om nødvendig.
  4. Hvis du har krav på kontantytelser fra et land, skal du vanligvis kunne motta ytelsene selv om du bor i et annet land.

Når du flytter fra ett EU-land til et annet, må myndighetene som håndterer sosialordninger i landet ditt, overføre informasjonen din til myndighetene i landet der du bor. Du finner en liste over ulike lands myndigheter i EESSI-institusjonsdatabasen (Electronic Exchange of Social Security Information).

 

 

Regler som gjelder i EU

I EU er det fastsatt felles regler for sosialomsorg for alle EU-land, Island, Liechtenstein, Norge og Sveits som omfatter følgende områder:

 

Trenger du hjelp?

Publisert: Ons, 22/05/2013 - 21:09


Tweet Button: 

Relaterte koblinger


Info for young people in the western balkans

Trenger du eksperthjelp eller råd?

Ask us!