Den europeiske ungdomsportalen
Informasjon og muligheter for unge i aldersgruppen 13 til 30.

Forskjell på barn og ungdom

© shutterstock.com - YanLev
© shutterstock.com - YanLev
Det er forskjell på hva slags rettigheter du har som barn og ungdom. Mange av rettighetene vi har, er internasjonale og gjelder for barn og unge i flere land og verdensdeler.

Frem til du er 18 år regnes du som barn. Frem til du fyller 18 har du blant annet rett til omtanke og omsorg fra foreldrene dine, du har rett til regelmessig kontakt med både mor og far selv om de bor hver for seg, du har rett og plikt til å gå på skolen. Når du er i stand til å ha egne meninger, skal du informeres og gis anledning til å uttale deg. Din mening skal tillegges vekt i samsvar med hvor gammel du er og hvor moden du er.

 

Når du er over 18 år er du myndig og har nesten alle rettigheter. Du har stemmerett ved valg og du bestemmer selv i personlige og økonomiske saker. I tillegg kan du ta lappen, gå på storviltjakt alene og kjøpe tobakk, vin og øl. Hvis du har lyst til å se flere rettigheter kan du lese Rettighetsplakaten til Barneombudet.

 

Menneskerettigheter og Norge
I tillegg til Verdenserklæringen for menneskerettigheter, har FN vedtatt ni menneskerettighetskonvensjoner. Én av dem er FNs konvensjon om barns rettigheter – også kalt Barnekonvensjonen. FNs barnekonvensjon inneholder 42 punkter som sier hvilke rettigheter alle barn har. I 1981 fikk Norge som det første landet i verden, barneombud. Barneombudet jobber for barns rettigheter og passer på at norske myndigheter følger det de har forpliktet seg til etter Barnekonvensjonen.

 

Se Barneombudets første av 42 videoer om Barnekonvensjonen

 

Vil du lære mer om FNs arbeid?
FN-sambandet er et informasjonskontor med FN og internasjonale spørsmål som arbeidsområde. De har kontorer fordelt over landet. Men du kan også besøke nettsiden og finne mye informasjon om FN-systemet.

Publisert: Lør, 25/05/2013 - 00:20


Tweet Button: 

Relaterte koblinger


Info for young people in the western balkans

Trenger du eksperthjelp eller råd?

Ask us!