Den europeiske ungdomsportalen
Informasjon og muligheter for unge i aldersgruppen 13 til 30.

Livstilfredshet - unge mennesker over hele verden

© shutterstock.com - mangostock
© shutterstock.com - mangostock
Hvordan er tilfredsheten til unge mennesker i din region sammenlignet med unge mennesker i andre land? For å finne ut kan du se på OECD-indeksen og Global Ungdom sin indeks over livstilfredshet for unge mennesker.

OECD Better Life-indeks

OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling) styrer Better Life Initiative, som publiserer statistikk om materielle levekår og livskvalitet (innenfor helse, utdanning og miljø). Tallene, fordelt på land, alder og kjønn, viser den relative utviklingen av ulike samfunn rundt om i verden. Bruk det interaktive kartet for å se hvilke områder som skårer best på de ulike aspektene av livstilfredshet.

 

Det gjennomsnittlige nivået for generell livstilfredshet i OECD-land ligger på 6,6. Og Danmark, Island og Sveits har de høyeste poengsummene.

 

65 prosent av befolkningen i yrkesaktiv alder (15 – 64 år) har betalt arbeid. Prisene er høyest på Island (82 prosent), Sveits (80 prosent) og Norge (75 prosent), og lavest i Hellas (49 prosent), Tyrkia (50 prosent) og Spania (56 prosent).

 

Indeksen viser også at det er kjønnsforskjeller innenfor sysselsettingen. 58 prosent kvinner er i jobb, sammenlignet med 73 prosent av mennene. Gapet er størst i Tyrkia og Mexico, og det er minst forskjeller i Canada, Estland og i Norden.

 

Innenfor samfunnsengasjement, viser indeksen at den gjennomsnittlige valgdeltakelsen ligger på 68 prosent i OECD-landene. Samtidig viser den imidlertid at kun 28 prosent av setene i nasjonalforsamlingene er tatt av kvinner.

 

Global Ungdoms velvære-indeks

Global Ungdoms velvære-indeks samler og knytter ungdomsrelaterte data til å vurdere og sammenligne unges trivsel rundt om i verden. Poeng gis for seks ulike aspekter av livet:

 

◾samfunnsdeltakelse
◾økonomiske muligheter
◾utdanning
◾helse
◾informasjon- og kommunikasjonsteknologi (IKT)
◾trygghet og sikkerhet.

 

Poengene tar hensyn til indikatorer basert på folks oppfatninger, som at nivået av misnøye blant unge mennesker ikke alltid gjenspeiler deres grad av velstand.

 

De fleste unge mennesker opplever relativt lave nivåer av tilfredshet. Kun 15 prosent av de unge svarer at de oppgir et høyt eller moderat nivå av tilfredshet. Generelt sett skårer de unge høyest på helse og lavest på økonomiske muligheter, selv i land hvor den generelle livstilfredsheten er høy.

 

Over to tredeler av landene skårer over gjennomsnittet på helse. Mens høyinntektsland pleier å ha relativt lavere fruktbarhet og dødelighet, viser imidlertid indeksen at andelen ungdom som lider av depresjon og stress ofte er høyere i disse landene.

Publisert: Fre, 04/12/2015 - 16:38


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Trenger du eksperthjelp eller råd?

Ask us!