European Youth Portal
Information and opportunities for young people across Europe.

Triple Bottom Line

leaf
Photo by: quapan https://www.flickr.com/photos/hinkelstone/
Het concept van de 'triple bottom line' (TBL) – is een filosofie die ervoor staat dat zakelijke activiteit tegelijkertijd financiële, sociale en milieutechnische vooruitgang kan veroorzaken.

TBL is bedoeld als een frame waarin vooruitgang en prestatie kan worden benoemd en gemeten: zo kun je bepalen wat de impact van een bedrijf is. De TBL dimensies waarin deze impact wordt gemeten zijn ook wel bekend als de drie P’s: people, planet en profits.

 

De drie dimensies van impact zijn te verdelen in het sociale (people), milieutechnische (planet) en financiële (profits) vlak. Sociaal, dat gaat dus over de mensen om ons heen. Milieutechnisch kijken we naar de zeeën en rivieren, de natuur, de gebouwen en bijvoorbeeld de wegen om ons heen. Financieel is het makkelijkst, dat gaat over geld.

 

Traditioneel werd er alleen gerekend met financiële impact, die natuurlijk gemakkelijk te meten is. Je maakt winst en dus gaat het goed. Geldzaken zijn wat dat betreft duidelijk en in cijfers te omschrijven, iedereen snapt dat als een bedrijf in de min staat het niet zo goed gaat. Dat ligt bij milieutechnische en sociale prestaties anders… want hoe meet je je impact op het milieu of op de mensen om je heen? Dat kun je niet aflezen uit het aantal glimlachende jongens of meiden dat je per dag tegenkomt.

 

Het begrip "triple bottom line"  werd geïntroduceerd door een heer genaamd Elkington. Maar al ver voordat hij een label op deze ‘filosofie’ plakte, waren milieutechnici aan het worstelen met een raamwerk om de duurzaamheid van een bedrijf te meten. In de academische wereld is de aandacht voor duurzaamheid de afgelopen 30 jaar vermenigvuldigd. Het is duidelijk dat nadenken over wat wij doen en wat dat voor gevolgen heeft voor de wereld om ons heen steeds belangrijker is geworden. Voor ons is het nu een haast overbekend begrip, je hoort en ziet het overal terugkomen. Labels die aangeven hoe zuinig een auto is, steeds meer biologisch eten, we vinden het eigenlijk allemaal belangrijk.

 

Maar hoe meet je duurzaamheid? Dat is niet zo makkelijk. Veel verder dan er aandacht voor hebben er erkennen dat een focus op duurzaamheid belangrijk is zijn we nog niet echt. Maar een stel knappe koppen is het in ieder geval eens met de definitie van de TBL. De TBL "benoemt de essentie van duurzaamheid door de impact van bedrijfsactiviteiten op de wereld te meten... inclusief hoe winstgevend een organisatie is, maar ook met oog op sociaal, menselijk en milieutechnisch kapitaal.” [dit is een vrije vertaling van de definitie]

Published: Mon, 21/07/2014 - 16:54


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Need expert help or advice?

Ask us!