Europese Jongeren Site
Informatie en kansen voor jongeren in heel Europa.

ESF - Europees Sociaal Fonds

loonstrook
Photo byL orphanjones http://www.flickr.com/photos/orphanjones/
Het Europees Sociaal Fonds is eigenlijk een grote pot met geld om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan beter werk te helpen en te zorgen voor eerlijke arbeidskansen voor alle EU-burgers.

 

Een mondvol niet…? Het fonds investeert vooral in de ‘gewone’ mensen van Europa - werknemers, jongeren en natuurlijk iedereen die op zoek is naar een baan.

 

De jaarlijkse ESF-financiering van 10 miljard euro verbetert de kansen van miljoenen Europeanen, met name van hen die zelf moeilijk werk kunnen vinden. De mensen die het hardst hulp nodig hebben, krijgen hulp uit het ESF.

 

In principe moeten al deze investeringen voor betere banen en een sociaal goed-geoliede samenleving creëren. Hoe minder problemen iedereen heeft, hoe fijner de EU het natuurlijk vindt. Als je kijkt naar de huidige economische context, oftewel de crisis, wordt dit een nog grotere uitdaging dan het al was. Het ESF probeert uit alle macht de gevolgen van de crisis voor werkzoekenden zo klein mogelijk te maken.

 

Strategisch gezien zijn er 4 werkterreinen waar het ESF actief is binnen Europa:

 

  • Meer werk en mobiliteit
  • Beter onderwijs
  • Iedereen een kans, sociale inclusie van lager opgeleiden en beperkten
  • Betere overheidsdiensten

 

Maar er is natuurlijk ook een strategie voor Nederland! Zie hier wat het ESF in Nederland doet.

 

De ESF-projecten zijn er in ons land vooral op gericht om mensen uit kansarme groepen aan een baan te helpen. Dit zijn bijvoorbeeld jongeren die op zoek zijn naar hun eerste baan, oudere werknemers die nieuwe vaardigheden willen aanleren zodat ze hun baan kunnen behouden en mensen met een chronische ziekte. En er zijn er nog veel meer. Een voorbeeld van een project: een opleidingsprogramma voor gedetineerden en ex-gedetineerden zodat zij weer kunnen gaan werken.

 

Het ESF stimuleert daarnaast erg veel in de opleiding van jongeren en leerlingwerkplaatsen, maar ook in jongeren die niet alles zelf kunnen oplossen. Via speciaal onderwijs krijgen jongeren met leermoeilijkheden de kans om net als ieder ander aan het werk te gaan.

 

 

Agentschap SZW, onderdeel van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voert het Nederlandse ESF beleid.

 

Je kunt er altijd langs gaan of hen om advies vragen:

 

Wilhelmina van Pruisenweg 52, 2595 AN Den Haag

Tel. (31-70) 315 20 00

http://www.agentschapszw.nl

www.europaomdehoek.nl

 

Gepubliceerd: Di, 26/11/2013 - 17:42


Tweet Button: 

Gerelateerde links


Info for young people in the western balkans

Deskundige hulp of advies nodig?

Een vraag? Klik hier!