Europese Jongeren Site
Informatie en kansen voor jongeren in heel Europa.

Het UWV ontleed

designed by Freepik.com
Meer afkortingen in één organisatie ga je niet snel tegenkomen… Bij het UWV struikel je haast over de losse letters. We leggen ze dadelijk allemaal even uit: WW, WIA, WAO, WAZ, Wajong en ZW.

Uhm Waar Voor?

UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Het UWV werkt als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Werknemersverzekeringen verzekeren werknemers (mensen in loondienst) tegen het inkomensverlies als ze hun baan verliezen, arbeidsongeschikt raken of (langdurig) ziek worden. Zo is deze verzekering er dus ook voor jongeren die geen baan kunnen vinden.

 

Wat is een werknemersverzekering?

Werk jij in loondienst? Of ontvang je een werkloosheidsuitkering? Dan ben je ‘werknemer’ en moeten er voor jou premies worden betaald voor de werknemersverzekeringen. Je werkgever of de uitkeringsinstantie (UWV) betaalt deze premies aan de belastingdienst. Dit wordt voor jou geregeld zonder dat je er erg in hebt en in principe ook zonder dat je er iets voor hoeft te doen, maar als je gebruik wilt maken van deze verzekering in de vorm van een uitkering moet je wél wat doen…

 

Is dat verplicht? Wat je allemaal van het UWV ‘moet’!

Als je werkloos wordt en dit al weet (je komt van school en hebt nog geen baan of je weet dat je contract niet verlengd wordt op je werk) heb je een paar belangrijke plichten waar je aan moet voldoen, anders krijg je geen uitkering.

 

Kortom: de plichten zijn streng, je krijgt niet zomaar geld en zult je goed aan de afspraken moeten houden die het UWV met je wil maken.

 • Je moet je heel snel inschrijven als werkzoekende, bij UWV via werk.nl, dit moet uiterlijk de tweede dag nadat je werkloos bent geworden.
 • Je moet WW aanvragen binnen 1 week nadat je werkloos wordt.
 • Je krijgt meteen taken te doen als je WW aanvraagt, deze staan in je ‘werkmap’ als je je inschrijft. Doe deze dingen zo snel mogelijk.

 

Lijstje met afkortingen die je tegenkomt

WW - Werkloosheidswet

AOW - Algemene Ouderdomswet

WIA - Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

WAO - Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

WAZ - Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

Wajong - Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten

ZW - Ziektewet

 

En nog een lijstje…

Er zijn nog een aantal meer algemene plichten bij het UWV. Veel dingen zijn eigenlijk vanzelfsprekend (maar een aantal ook niet):

 • Geef juiste informatie (dus niet liegen)
 • Geef wijzigingen door (als je verhuist, werk vindt, vader of moeder wordt, gaat samenwonen etc.)
 • Geef inkomsten door (van tijdelijke klussen, parttime werk of eenmalige opdracht)
 • Geef vakantiedagen door (er zit een maximum aan het aantal dagen dat je op vakantie mag)
 • Geef vrijwilligerswerk door
 • Geef het door als je ziek bent
 • Solliciteer actief naar (nieuw) werk
 • Zorg voor een geldig identitetisbewijs of paspoort
 • Kom naar afspraken op het UWV, deze zijn verplicht
 • Werk mee aan onderzoek

Wil je zelf meer informatie vinden over het UWV en uitkeringen of het UWV een vraag stellen? Dat kan via de website: http://www.uwv.nl/particulieren/index.aspx

Gepubliceerd: Do, 06/08/2015 - 12:06


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Deskundige hulp of advies nodig?

Een vraag? Klik hier!