Europese Jongeren Site
Informatie en kansen voor jongeren in heel Europa.

Jongerenwerk goes Europe?

EU flags
Photo by: Európa pont http://www.flickr.com/photos/europapont/
Jongerenwerkers van Nederland! Hoe zorgen we ervoor dat alle jongeren binnen Europa een actieve rol spelen in de samenleving? Dat alle jongeren hun talenten ontdekken en hun plek vinden in het onderwijs en op de arbeidsmarkt?

 

In Europa hebben we afgesproken dat jeugdbeleid een nationale aangelegenheid is. Maar, de Europese Unie voert ook beleid en programma’s uit voor jongeren en de jeugdsector. Juist omdat de samenwerking over landsgrenzen heen unieke mogelijkheden biedt.

 

Jeugdbeleid in binnen- en buitenland

De Europese Unie heeft hiervoor twee beleidskaders geschreven: de Europa 2020-strategie, en de Europese Jeugdstrategie. De Europa 2020-strategie wil onder meer in 2020 het aantal voortijdige schoolverlaters teruggebracht hebben tot minder dan tien procent. Daarnaast moet veertig procent van de 30- tot 34-jarigen een einddiploma in het hoger onderwijs hebben. In de Europese Jeugdstrategie heeft de EU ook twee ambities vastgelegd: alle jongeren moeten meer kansen krijgen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Daar naast wil de EU actief burgerschap, maatschappelijke integratie en solidariteit onder alle jongeren stimuleren.

 

Europa voor het jongerenwerk

Wat heb je hier nu aan in het lokale jongerenwerk of voor het jeugdbeleid in jouw gemeente? Simpel: Kennis, kunde en geld. Europese samenwerking geeft je de kans om te leren van de kennis en ervaring van collega’s uit andere landen. Door internationaal onderzoek, Europese trainingen, studiebezoeken, waardevolle contacten en netwerken. En geld? Dat is volop beschikbaar in de EU-subsidieprogramma’s.

 

Het belangrijkste EU-subsidieprogramma voor jongeren en de jeugdsector is Erasmus+. Erasmus+ is het EU-programma voor onderwijs, jeugd en sport. Het programma loopt van 2014 tot en met 2020 en heeft mogelijkheden voor internationale uitwisseling, vrijwilligerswerk en training. Andere relevante EU-programma’s zijn het Europees Sociaal Fonds voor projecten gericht op economische en sociale samenhang. Het Europa voor de Burger-programma voor projecten gericht op Europese integratie en burgerschap. En het EU-programma voor Werkgelegenheid en Sociale Innovatie voor projecten gericht op hervormingen in de arbeidsmarkt en sociale zekerheid.

 

Hoe weet je nu welke mogelijkheden deze programma’s jouw jongeren kunnen bieden? En hoe blijf je op de hoogte van actuele subsidiepotten en internationale onderzoeken waar je wat aan hebt? Daarvoor kun je terecht bij Eurodesk.

 

Gepubliceerd: Wo, 18/12/2013 - 14:11


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Deskundige hulp of advies nodig?

Een vraag? Klik hier!