European Youth Portal
Information and opportunities for young people across Europe.

Youth in Action – jongerenuitwisselingen en andere projecten

Youth in Action
Youth in Action
De Youth in Action-projecten helpen je een actieve rol te spelen als Europese burger. Je leert er ook mensen uit allerlei landen door kennen. Maak kennis met een aantal van die projecten.

Jongerenuitwisseling

"Slainte agus An Oige" was een project met 40 jongeren uit Ierland, Letland, Litouwen, Polen en het Verenigd Koninkrijk die in het Noord-Ierse Omagh bijeen zijn gekomen. Het doel was jongeren via buitenactiviteiten een referentiekader te geven voor een gezonde levenswijze. Ze hebben kennis gemaakt met verschillende sporten en aan workshops deelgenomen. Alle deelnemers uit hetzelfde land moesten samen een presentatie geven over de cultuur en geschiedenis van hun land. Het project heeft hun zelfvertrouwen, begrip voor anderen, onbevangenheid, kennis van andere culturen en waardering voor andere landen vergroot.

 

Lokaal jongereninitiatief

In Turkije hebben 12 jongeren samen met een lokale organisatie een project opgezet om straatkinderen de basisbeginselen van het omgaan met computers bij te brengen. Om dit initiatief ook een Europese dimensie te geven, hebben ze ook de situatie van kinderen in soortgelijke omstandigheden in andere Europese landen onderzocht. De groep heeft informatie hierover verzameld, hun bevindingen uitgewisseld en de overeenkomsten en verschillen in de omstandigheden van straatkinderen in verschillende Europese landen geanalyseerd.

 

Jongerenproject over democratie

De gemeenten Mynämäki en Lieto in Finland en twee jeugdgroeperingen uit Kjøllefjord in Noorwegen hebben in beide landen een jongerenproject over democratie opgezet. De jongeren van 15 tot 17 jaar, van wie een paar actief zijn in de lokale jeugdraad, komen uit kleine en afgelegen gemeenschappen. Het doel van het project was om meer te weten te komen over besluitvormingssystemen en om de afstand tussen jongeren en beleidsmakers kleiner te maken. De jongeren hebben Droomdorp gebouwd, waarin zij de besluitvorming in de gemeenteraad imiteren, en een analyse gemaakt van representatieve democratie op het werk.

 

Wie kan deelnemen?

Je moet:

  • tussen de 13 en 30 zijn of actief zijn in het jongerenwerk of een jongerenorganisatie
  • in een van de aangesloten landen wonen

Als jij en je project aan de voorwaarden voldoen kun je een subsidie aanvragen bij het Nederlandse Nationaal Agentschap.

 

Termijnen

Voor het indienen van een subsidieaanvraag zijn elk jaar drie deadlines:

  • 1 februari voor projecten met startdatum tussen 1 mei en 31 oktober
  • 1 mei  voor projecten met startdatum tussen 1 mei en 31 oktober
  • 1 oktober  voor projecten met startdatum tussen 1 mei en 30 oktober

Published: Wed, 15/05/2013 - 14:26


Tweet Button: 

Related links


Info for young people in the western balkans

Need expert help or advice?

Ask us!