Euroopan nuorisoportaali
Tietoa nuorille eurooppalaisille

Wat is het Europees jongerenforum?

youth forum 2012
Photo by: Jirka Matousek http://www.flickr.com/photos/jirka_matousek/
Het geeft jongeren een stem in Europa, verdedigt hun belangen en stimuleert hen om zich meer betrokken te voelen bij de samenleving.

 

Het Europees jongerenforum  is een koepelorganisatie van jongerenverenigingen uit heel Europa, zowel nationale jeugdraden als internationale ngo's. Samen verdedigen zij de belangen van tientallen miljoenen Europese jongeren.

 

Wat zijn de doelstellingen van het Forum?

Het wil:

 • jongeren in staat stellen en stimuleren om actief mee te werken om de maatschappij om te vormen, in het bijzonder om tot een meer geïntegreerd Europa te komen
 • de rechten van jongeren verdedigen en hun meer kansen bieden
 • de levensomstandigheden van jongeren verbeteren
 • de stem van de jongeren zijn in Europa, waar zij volwaardige burgers zijn en worden aangemoedigd en ondersteund om hun potentieel als wereldburgers waar te maken

 

Hoe pakt het forum dit aan?

Door:

 • meer jongeren en jongerenorganisaties te laten deelnemen aan sociale projecten, in het bijzonder in de besluitvorming
 • beleid dat jongeren betreft te beïnvloeden als erkende partner van internationale instellingen, zoals de Europese Unie, de Raad van Europa en de Verenigde Naties 
 • beleidsmakers aan te zetten bij alle beslissingen rekening te houden met jongeren
 • leefbare, echt onafhankelijke jeugdorganisaties, zowel nationale als internationale, op te richten, vooral door te hameren op voldoende subsidies
 • jongeren van allerlei achtergronden en nationaliteiten te laten luisteren naar elkaars ideeën en ervaringen en die te leren waarderen
 • begrip tussen culturen, democratie, respect, diversiteit, mensenrechten, actief burgerschap en solidariteit te steunen
 • bij te dragen aan jeugdwerk in andere delen van de wereld

 

Campagnes van het Europees Jongerenforum

Een van de meest recente campagnes van het Europees Jongerenforum had als doel dat overheden en ondernemingen (en de jongeren zelf) meer investeren in jongeren. Daarvoor moeten jonge vrijwilligers en activisten via de website Love Youth Future ideeën uitwisselen over hoe ze hun toekomst in eigen handen kunnen nemen.

Julkaistu: to:, 17/10/2013 - 17:56


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Tarvitsetko apua tai neuvoja?

Ota yhteyttä