Europese Jongeren Site
Informatie en kansen voor jongeren in heel Europa.

20 jaar EVS – een terugblik

Peter nu en Peter vroeger
Peter nu en Peter vroeger
Peter Barendse is vanaf het begin betrokken bij de EVS-subsidiemogelijkheid voor jongeren om binnen Europa een tijdje vrijwilligerswerk te doen. Wat herinnert hij zich van die tijd?

Peter Barendse werkt sinds 2008 bij Kenniscentrum Sport en is daar verantwoordelijk voor de internationale informatie, internationale zaken en sport. Daarnaast houdt hij zich bezig met de sociale en technische innovatie van lokale netwerken rond sport en bewegen. Daarvoor was Peter 10 jaar projectmedewerker bij het Nationale Agentschap van het Europese subsidieprogramma Jeugd, toen gevestigd bij het NIZW (de voorloper van het NJi). De laatste jaren was hij plaatsvervangend hoofd van het agentschap.

Begeleiding per fax
“EVS is als een voorbereidende maatregel in de loop van ’96 / ’97 op papier opgezet door de Europese Commissie. De eerste EVS-ers vanuit Nederland zijn waarschijnlijk in de zomer van ’97 vertrokken. Aan het eind van dat jaar kwam ik bij NIZW werken. Er werd toen veel per fax geregeld en gecommuniceerd met de zend- en gastorganisaties. Nederland was in die tijd een heel populair gastland. De papierrol in de faxmachine moest vaak worden vervangen!”

Nederlandse EVS-gastorganisaties
“In die tijd was een kinderboerderij in Venlo een populaire gastorganisatie, die vanaf het begin van EVS graag internationale vrijwilligers ontving. Een leuke vrijwilligerswerkplek bij een lokale organisatie, die de begeleiding zo goed mogelijk op maat aanbood. Ze konden goed schakelen in het niveau van de vrijwilliger. Een andere gastorganisatie van het eerste uur was ITW in Amsterdam, die in de latere jaren soms wel tien vrijwilligers tegelijk heeft ontvangen. Zij hadden aardige woonruimte voor de vrijwilligers in hartje Amsterdam. Voor sommige vrijwilligers was het wel even wennen: een in hun ogen piepklein huisje.”

WC-papier
Uit die tijd herinnert Peter zich ook de culturele gastorganisatie Richter in Den Helder, een leuke mogelijkheid voor internationale vrijwilligers. Projecten en activiteiten werden echt op maat gemaakt. Hij heeft daar een keer moeten bemiddelen, omdat de vrijwilligers een onenigheid hadden over de aanschaf van WC-papier en wie dat moest betalen. Het is allemaal goed gekomen. Richter is nog steeds een belangrijke gastorganisatie die Europese vrijwilligers ontvangt.

EVS-subsidie
EVS is gestart onder het toenmalige subsidieprogramma Jeugd van de Europese Commissie, dat liep tot 2007. Dat is opgevolgd door Youth in Action tot 2014, waarna het Erasmus+-programma van start is gegaan en dat doorloopt tot 2020. “In die eerste jaren waren er vijf deadlines per jaar van het Programma jeugd en twee selectiecommissies. Caroline Vink is heel lang hoofd van het agentschap geweest, opgevolgd in 2001 door Ellen Meijer. Ik heb in die tijd vooral samengewerkt met Lorance Janssen, Peter Pieters en Mireille Unger.”

SOHO-training
“Ik herinner me (waarschijnlijk vanwege zijn aparte naam) dat Doeko Pinxt een van de eerste Nederlandse EVS-ers was die naar het buitenland ging, naar Zweden. Gastorganisaties in andere landen in Europa kregen we door via de andere Nationale Agentschappen. Organisaties moesten wel eerst goedgekeurd worden om internationale vrijwilligers te ontvangen. De meesten waren toen in Nederland, Zweden en Oostenrijk. Omdat organisaties niet zo goed wisten wat ze moesten doen, heb ik samen met een Zweedse en een Oostenrijkse collega de SOHO-training opgezet. Organisaties leren en wisselen uit over internationale vrijwilligerswerk en hoe je internationale vrijwilligers begeleidt.” De SOHO-trainingen zijn nog steeds een belangrijk onderdeel van het programma en worden meerdere keren per jaar in Europa aangeboden.

WK Voetbal 1998
“In het eerste jaar van EVS kwamen er maar zes internationale vrijwilligers naar Nederland. Wat betreft de Nederlandse vrijwilligers die naar het buitenland gingen, wisten we wel wie ging maar niet per jaar. Er is in 1998 een poging gedaan om een groeps-EVS voor het WK voetbal in Frankrijk te regelen, waarvoor jongeren zich konden aanmelden om als vrijwilliger mee te helpen bij de voetbalwedstrijden. Uiteindelijk is er maar één vrijwilliger naar toe gegaan en is het project als matig educatief geëvalueerd.”

Diaconaal jaar
Voordat EVS bestond, waren er al andere manieren voor jongeren om een tijdje vrijwilligerswerk in het buitenland te doen. “In die tijd had je bijvoorbeeld de mogelijkheid om na je middelbare school een tussenjaar te doen, een soort maatschappelijke stage, bijvoorbeeld voor de opvang en begeleiding van daklozen. Deze organisatie ging meedoen met EVS en dat leverde een redelijke stroom aanvragen op, zowel voor buitenlandse vrijwilligers in Nederland als voor Nederlandse vrijwilligers naar het buitenland. Er waren hiervoor zo’n 10 tot 20 aanvragen per jaar. We hebben als agentschap veel kunnen leren van de ervaring van deze organisatie.”

Informatieavonden voor EVS
Het houden van een informatieavond over EVS voor geïnteresseerde jongeren en zendorganisaties is bedacht door Peter samen met Lorance Janssen. “In het begin kwamen er wel 40 tot 50 jongeren en 10 zendorganisaties op die avonden af!” De informatieavonden bestaan nog steeds en zijn een goede promotiemogelijkheid voor EVS. Houd onze agenda in de gaten voor de volgende bijeenkomst!

Gepubliceerd: Di, 04/10/2016 - 14:51


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Deskundige hulp of advies nodig?

Een vraag? Klik hier!