Europese Jongeren Site
Informatie en kansen voor jongeren in heel Europa.

EVS-er van het eerste uur

Hayo toen en nu
Hayo toen en nu
Hayo de Vries was een van de eerste Nederlandse EVS-vrijwilligers. Inmiddels woont hij met zijn vrouw en twee kinderen van 9 en 6 jaar in Boedapest. Hoe heeft hij EVS ervaren?

Lesgeven in een community college
“Van oktober ‘97 tot juli ‘98 heb ik tien maanden gewerkt in Wolverhampton in Engeland bij een community college, waar allerlei cursussen voor de lokale gemeenschap werden gegeven. Ik werkte voor het project Year Eleven voor kinderen van 11 tot 16 jaar die door allerlei problemen niet meer mee deden of konden doen in het regulier onderwijs. Het streven was om hen minimaal onderwijs te geven voor een basiskwalificatie. Deze kinderen hadden sociale, psychische- en gedragsproblemen of een moeilijke situatie thuis. Ik heb les gegeven in praktische vakken, zoals Engels, wiskunde, rekenen, aardrijkskunde en techniek. Ik hielp de leerkracht en werkte als invaller. Het was een persoonlijke benadering van de kinderen. Het ging er ook om hen in het klaslokaal te krijgen en te houden. Er werd gelet op de sociale omgangsvormen en er werden regelmatig excursies georganiseerd.”

In aanraking met EVS
“In mijn studententijd tijdens de opleiding CMV (Culturele en Maatschappelijke Vorming) aan de Hogeschool Windesheim, werkte ik als vrijwilliger in een jongerencentrum in Zeewolde. Een collega gaf mij de informatie over de EVS-mogelijkheid. Uiteindelijk heb ik mijn studie voor een jaar stil gezet. Vanuit het centrum kreeg ik een beetje begeleiding, wat voldoende was, en kwam zo in contact met een project vanuit het jongerencentrum met het community college in Wolverhampton, waarbij ook andere Nederlandse vrijwilligers betrokken waren. Samen met een andere vrijwilliger ben ik naar Engeland gegaan. EVS zorgde voor de begeleiding, vooral financieel en administratief en voor onderdak.” Begeleiding door een mentor was er in het begin niet, maar later wel. Hij en zijn collega vroegen daar zelf naar. Hayo vond het belangrijk, mede vanuit zijn CMV-achtergrond, dat er mogelijkheden en momenten zijn voor reflectie op wat je hebt geleerd.

Leren problemen oplossen
Voor Hayo was het een onvergetelijke ervaring. “Je bent een jaar uit je vertrouwde omgeving. Je ontwikkelt zelf gigantisch. Je probeert nieuwe dingen uit. Je krijgt nieuwe problemen, die je moet oplossen. Je kunt bijvoorbeeld niet snel even terugvallen op je taal, vertrouwde winkels en het bekende dagelijkse leven.” Een ander voorbeeld van een probleem waarmee hij moest omgaan was onderdak. “Dat was eerst tijdelijk in een soort studentenhostel, maar er waren geen kookspullen.” Die heeft hij zelf gekocht. Hij is toen naar de organisatie gestapt en zij hebben gezorgd voor een normale woning, waar hij vijf maanden heeft gewoond. “In Nederland was alles veel makkelijker. In Engeland moest ik achter alles aangaan en door blijven vragen.”

Andere cultuur
“Je bent een tijdje onderdeel van een andere lokale cultuur, die wel vriendelijk is maar toch anders. Communicatie werkt anders in die nieuwe omgeving. Er was een grote groep internationale (EVS-) vrijwilligers en taaldocenten, die lesgaven in Duits, Frans en Spaans. Het was een goede ervaring, waarin ik veel vriendschappen heb opgebouwd, met name met de andere internationale vrijwilligers. Met de lokale mensen was het contact meer op afstand.”

Veel persoonlijke impact
“Als vrijwilliger had ik al ervaring. Het heeft een grote impact. Vanuit persoonlijke interesse en wat betreft het cultureel maatschappelijk werkveld. Deze buitenlandervaring is een goede methodiek om jongeren in hun persoonlijke ontwikkeling te steunen.” Een bijkomend detail is dat Hayo door de EVS-ervaring en de daarop volgende Future Capital Training, gericht op het promoten van een netwerk, zijn vrouw heeft leren kennen.

Professionele ontwikkeling
Hayo heeft na Engeland zijn studie CMV afgemaakt en een eenjarige master ‘Comparative social studies’ gevolgd. In Boedapest heeft hij taalles Nederlands-Engels gegeven en een eigen bedrijfje opgezet, gericht op het jongerenwerk en waarbij hij jongeren helpt zichzelf te ontwikkelen. Het is een lokale dienstverlening binnen het formeel onderwijs en gericht op het aanleren van levens-,  communicatieve – en sociale vaardigheden. Daarnaast heeft hij een stichting opgericht die participatie en actief burgerschap van jongeren wil stimuleren, waarbij de ontwikkeling van de jongeren zelf voorop staat. Hij heeft jaren gewerkt met Youth in Action en Erasmus+ Jeugd. Tot aan 2007. “Ik heb toen een heel andere richting gekozen, omdat ik professioneel niet verder kon komen en er weinig geld beschikbaar is in de NGO-sector. Ik werk nu bij Exxon Mobile en ESSO, eerst bij de afdeling klantenservice en daarna bij de afdeling veiligheid en gezondheid. De overeenkomst met mijn eerdere werk is de mens- en omgevingsgerichtheid.” In zijn vrije tijd is hij nog steeds voorzitter van de door hem opgerichte stichting.

Wat opviel in EVS
“Bij terugkomst na de EVS-ervaring bleek de omgeving een andere richting uit gegaan te zijn. Het was even moeilijk om aansluiting te vinden. Daarnaast realiseerde ik me halverwege de periode in Engeland: ik ben een Europeaan uit Nederland. Dat heeft mijn identiteit helpen bepalen. Ook toevallig doordat zoveel Europeanen samengekomen waren op één plek. Bijzonder om mee te maken en een heel goede ervaring. Vanuit een klein dorp in Nederland heeft zo’n verbinding meerwaarde.”

Zou je EVS aanraden aan andere jongeren?
“Jazeker, het is onvergetelijk. Het helpt om je eigen ontwikkeling een boost te geven. Het is waardevol. Je leert met andere ogen te kijken en met problemen om te gaan. Je kunt het beste eruit halen en het verbindt met jezelf en met de ander.”  

Gepubliceerd: Di, 09/08/2016 - 10:45


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Deskundige hulp of advies nodig?

Een vraag? Klik hier!