European Youth Portal
Information and opportunities for young people across Europe.

Werelderfgoed actief beschermen

Als je wilt meehelpen om het cultureel erfgoed te beschermen, is het UNESCO Young People's World Heritage Education Programme iets voor jou.

Het UNESCO Young People's World Heritage Education Programme (WHE) ziet je als een toekomstige beleidsmaker. Daarvoor moet je heel wat leren, en het WHE-programma biedt je daarvoor o.a. het Youth Forum en de ‘World Heritage Volunteers’.

 

World Heritage Youth Forum
Deze bijeenkomst geeft jou en je docenten de kans om ervaringen en ideeën uit te wisselen over hoe je betrokken kunt worden bij het beschermen en ontsluiten van erfgoed. Je krijgt er de kans om mensen uit andere landen te ontmoeten en meer te leren over hun erfgoed. Misschien mag je zelfs deel uitmaken van de jeugddelegatie die de resultaten van het Youth Forum presenteert in de vergadering van het werelderfgoedcomité. Tot nog toe zijn er al 18 internationale en regionale jeugdforums geweest, waaraan meer dan 1500 jongeren hebben deelgenomen.

 

World Heritage Volunteers
Als je tussen 18 en 30 jaar oud bent, kun je twee tot vier weken lang werken tijdens een vrijwilligerskamp. Je krijgt de gelegenheid om je concreet in te zetten en een actieve rol te spelen bij het promoten en beschermen van cultureel erfgoed. En je kunt er andere jongeren met dezelfde interesses en erfgoeddeskundigen ontmoeten.

Published: Thu, 16/05/2013 - 17:03


Tweet Button: 

Related links


Info for young people in the western balkans

Need expert help or advice?

Ask us!