European Youth Portal
Information and opportunities for young people across Europe.

Euratom (EGA)

Photo by: Kevin Dooley https://www.flickr.com/photos/pagedooley/
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

Euratom, oftewel de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, is er al bijna 60 jaar. De gemeenschap werd in een grijs verleden (1957) opgericht. Bij het Verdrag van Rome om precies te zijn, tegelijk met de Europese Economische Gemeenschap (EEG).

 

De Suezcrisis van 1956 zat nog vers in het geheugen van Europeanen op dat moment. Europa was tijdens die crisis namelijk nogal geschrokken van hoe afhankelijk het was van olie uit het Midden-Oosten. Dit zorgde ervoor dat de zes toenmalige EEG-landen (België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland) bedachten om kernenergie te gaan ontwikkelen zodat ze meer voor hun eigen energievoorziening konden zorgen.

 

Vreedzaam gebruik

Maar dat was niet het enige doel: kernenergie opwekken. Euratom of de Europese gemeenschap voor Atoomenergie (EGA) is vooral opgericht om internationaal de onderzoeksprogramma's voor ontwikkeling en vreedzaam gebruik van kernenergie op elkaar af te stemmen. Want kernenergie opwekken is één ding… maar er op een veilige manier gebruik van maken was veel belangrijker voor de EU.

 

Automatisch

Euratom bestaat inmiddels uit de leden van de Europese Unie. Het is zelfs zo dat alle landen die toetreden tot de Europese Unie door ondertekening van het Verdrag van Rome automatisch lid worden van Euratom.

 

Een aantal specifieke taken van Euratom:

  • het onderzoek ontwikkelen en zorgen voor de verspreiding van technische kennis
  • vaststellen en toepassen van Europees geldende veiligheidsnormen voor de bescherming van de gezondheid van de hele bevolking
  • investeringen vergemakkelijken en zorgen voor de verwezenlijking van de fundamentele installaties die noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van kernenergie in de EU
  • toezien op een regelmatige en billijke erts- en splijtstofvoorziening aan alle gebruikers in de EU
  • waarborgen dat de kernmaterialen niet voor andere doeleinden (met name militaire) worden aangewend dan waarvoor zij bestemd zijn
  • met andere landen en internationale organisaties die geen lid zijn van Euratom de vooruitgang in het vreedzame gebruik van kernenergie bevorderen

 

Kernenergie in Nederland

In Europa en dus ook in Nederland, is de veiligheid van het gebruik van kernenergie vastgelegd. Alles wat er met en rondom deze energie gebeurd moet aan strenge eisen voldoen en wordt gecontroleerd. De enig werkende kerncentrale in Nederland staat in Borssele. Daarnaast zijn er twee onderzoeksreactoren. Deze staan in Delft (Hoger Onderwijs Reactor) en in Petten (Hoge Flux Reactor). Deze onderzoeksreactoren worden onder andere gebruikt voor onderzoek naar splijtstofmaterialen, onderzoek naar kernenergie en het produceren van isotopen voor bijvoorbeeld ziekenhuizen (chemotherapie).

 

 

Published: Sat, 01/11/2014 - 09:02


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Need expert help or advice?

Ask us!