Europese Jongeren Site
Informatie en kansen voor jongeren in heel Europa.

Raad van Europa

flags EU
Foto by: RURO photography http://www.flickr.com/photos/rudiroels/
Wie vraag je om raad als je wilt weten wat jouw rechten zijn als Europeaan? De Raad van Europa!

De Raad van Europa (RvE) is op 5 mei 1949 opgericht. Nederland was een van de oprichtende landen. De raad kwam er om in heel Europa democratie en mensenrechten hoog op de agenda te zetten.

 

De RvE zetelt in het Franse Straatsburg en is géén onderdeel van de Europese Unie. Best verwarrend, maar in principe niet lastig. De Raad van Europa bestaat namelijk uit echt alle landen van Europa, inclusief Rusland, Turkije, Macedonië, Joegoslavië, Moldavië en noem maar op! Het zijn er 47 in totaal en hun bevolking van in totaal 800 miljoen inwoners is ook lid van de RvE. Een grote club dus…

 

Wat doet die Raad van Europa dan allemaal? De RvE zet zich vooral in om de eenheid tussen de lidstaten steeds groter te maken. Gelijke rechten en gelijke kansen in heel Europa is het doel. Dit doet de raad door het sluiten van verdragen. Alle Europese landen moeten dan een handtekening zetten onder een afspraak en beloven dat ze zich eraan zullen houden.

 

Het belangrijkste verdrag dat de RvE heeft gesloten is zó belangrijk dat het een bijna onmogelijk lange naam heeft gekregen: het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM). In dit verdrag staat dat burgers in heel Europa eerlijke processen en straffen krijgen. Dit betekent onder andere dat marteling of de doodstraf geven in Europa niet is toegestaan. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens zorgt ervoor dat de gezamenlijke wetten waar ieder Europees land zich aan moet houden, ook worden nageleefd.

Gepubliceerd: Do, 18/07/2013 - 16:14


Tweet Button: 

Gerelateerde links


Info for young people in the western balkans

Deskundige hulp of advies nodig?

Een vraag? Klik hier!