Europese Jongeren Site
Informatie en kansen voor jongeren in heel Europa.

Youth Guarantee: een garantie tegen jeugdwerkloosheid

Photo by: Forest Service www.flickr.com/photos/fsnorthernregion/
De zogenaamde "jongerengarantie" moet alle jongeren onder de 25 een goed en concreet aanbod opleveren, uiterlijk vier maanden nadat zij van school komen of werkloos worden. De Europese landen brengen dat nu in de praktijk voor jou!

De jongerengarantie is een belangrijk wapen in de strijd tegen de jeugdwerkloosheid. Iedereen moet namelijk een baan, leerplaats, stage of vervolgopleiding krijgen die past bij zijn of haar individuele behoeften en situatie. Het doel is de overgang van school naar werk structureel te verbeteren en banen voor jongeren rechtstreeks te ondersteunen. Afhankelijk van de omstandigheden kan de jongerengarantie in jouw land wel verschillen van die in andere EU-landen.

 

De regeling is gebaseerd op geslaagde voorbeelden uit Oostenrijk en Finland: de Finse jongerengarantie heeft de werkloosheid bij jongeren aanzienlijk verlaagd, 83,5% kreeg of aanvullende opleiding binnen drie maanden na registratie een baan, stage, leerplaats.

 

Nationale plannen

Om de jongerengarantie te ontwikkelen en in de praktijk goed te laten draaien, moeten alle betrokkenen (overheden, onderwijsinstellingen, werkgevers, enz.) nauw samenwerken. De EU-landen hebben nationale uitvoeringsplannen voor de jongerengarantie ingediend, waarin zij onder andere aangeven welke maatregelen er moeten worden genomen en wanneer, en welke rol de overheidsinstanties en andere organisaties moeten spelen.

 

Om de doelstellingen van de jongerengarantie te halen zijn strategische hervormingen nodig om de overgang van school naar arbeidsmarkt vlotter te laten verlopen. Het kan daarbij gaan om een bredere inzet van de openbare diensten voor arbeidsvoorziening, betere partnerschappen om jongeren te bereiken en onderwijshervormingen. Nadat de Commissie de nationale uitvoeringsplannen geëvalueerd had, heeft ze acht landen gevraagd om krachtiger maatregelen te nemen.

 

Proefprojecten

Aangezien er in sommige landen nog aan de jongerengarantie wordt gewerkt, kom jij er in jouw land misschien nog niet voor in aanmerking. Maar tussen augustus en december 2013 zijn er al 18 proefprojecten gestart in zeven landen. Die geven een goed idee van wat de jongerengarantie op een dag ook voor jouw land kan betekenen:

 

In Roemenië zijn "banenclubs" opgezet met advies, speciale opleidingen en opleidingsbedrijven, om jongeren voor te bereiden op het beroepsleven.

In het Verenigd Koninkrijk zijn scholen en lokale werkgevers partnerschappen aangegaan om jongeren stages, leerplaatsen en banen te kunnen bieden. Ze organiseren ook 1-op-1-begeleiding en evenementen zoals een "choices event".

 

Italië organiseert schoolbezoeken, bedrijfsbezoeken, evenementen en seminars over ondernemerschap om jongeren die geen onderwijs of opleiding volgen en geen werk hebben te motiveren.

In Ierland mogen jonge werkzoekenden gaan praten met een adviseur van de openbare dienst voor arbeidsvoorziening.

Litouwen ontwikkelde een model waarbij de werkgeversfederatie van Vilnius optreedt als "koppelaar" tussen lokale bedrijven en jonge werkzoekenden, die ook een stage van twee weken konden volgen.

 

Meer informatie over de jongerengarantie en hoe die in de praktijk werkt, lees je in de uitleg over de Jongerengarantie van de Europese Commissie.

 

Gepubliceerd: Vr, 01/05/2015 - 10:35


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Deskundige hulp of advies nodig?

Een vraag? Klik hier!