Skip to main content
© European Union, 2021 © European Union, 2021

Európsky týždeň mládeže sa blíži! Zapojte sa do spoločnej diskusie o dôležitých témach!

Posledná aktualizácia streda, 19/05/2021

Chcete sa podeliť o svoj názor na tému, ktorá je pre vás dôležitá? Pokiaľ áno, poznačte si do diára týždeň od 24. do 30. mája 2021.

Príďte a zúčastnite sa na podujatiach, na ktorých môžete diskutovať a dozvedieť sa viac o tom, čo musíme urobiť, aby sme vytvorili inkluzívnejšiu spoločnosť; ako lepšie chrániť naše životné prostredie alebo ako by sme sa mohli aktívnejšie zapojiť do snáh o vytvorenie lepšej budúcnosti pre nás všetkých. Hlavnou témou Európskeho týždňa mládeže je „Budúcnosť máme vo svojich rukách“. Aká môže byť vaša úloha? Vďaka Európskemu týždňu mládeže máte možnosť diskutovať o všetkých relevantných témach. 

Môžete sa stretnúť s kolegami a predložiť inovatívne nápady, ktoré by sa mohli uviesť do praxe. K hlavným témam, o ktorých sa bude diskutovať počas tohto Európskeho týždňa mládeže, patria aktívna účasť na dianí v spoločnosti vrátane jej digitálneho rozmeru; inklúzia a rozmanitosť; zmena klímy, ochrana životného prostredia a udržateľnosť; zdravie a obnova. Máte chuť sa zapojiť?

Nenechajte si túto príležitosť ujsť! Využite ju a upozornite na témy, ktoré sú pre vás dôležité.

Idete do toho? Viac o aktivitách a podujatiach sa dozviete na stránkach Európskeho týždňa mládeže 2021.