Portal Ewropew taż-Żgħażagħ
Informazzjoni u opportunitajiet għaż-żgħażagħ madwar l-Ewropa.

Volontarjat / Skambji f'Malta

Attivitajiet volontarji għandhom rwol importanti fl-Ewropa, iżda s-sitwazzjoni hija differenti minn pajjiż għal ieħor.

Dak li huwa Volontarjat?

L-istorja tal-volontarjat fl-Ewropa hija differenti minn pajjiż għall-ieħor. Filwaqt li xi pajjiżi għandhom tradizzjonijiet ta ' volontarjat antik, f'oħrajn - settur volontarju għadu ma tantx huma żviluppat jew għad irid jitfaċċa. Skond stħarriġ tal-Eurobarometer 2007, tlieta minn kull għaxar Ewropej jgħidu li jieħdu sehem f'attivitajiet volontarji. Xi stimi jqieghdu l-għadd totali ta 'voluntiera tal-UE bejn 92 u 94 miljun adult (23% tal-Ewropej ‘l fuq minn 15). Kien hemm żieda ġenerali fl-għadd ta 'voluntiera attivi u organizzazzjonijiet volontarji fl-UE matul l-aħħar għaxar snin.

Fl-2011, il-Kummissjoni Ewropea nediet is-Sena Ewropea tal-Volontarjat biex tiċċelebra l-isforzi tal-madwar 100 miljun Ewropew li jieħdu sehem f'attivitajiet volontarji. L-għan ukoll kien li jagħmlu volontarjat aktar faċli għan-nies u ghat-titjib tal-kwalità tal-volontarjat fl-Ewropa.

Il-Kummissjoni qed taħdem ukoll biex ittejjeb u tippromwovi l-volontarjat fost iż-żgħażagħ, b'mod partikolari biex jinkoraġġixxu volontarjat transkonfinali. Is-Servizz Volontarju Ewropew huwa l-programm l-aktar magħruf  biex jgħin liż-żgħażagħ jaghmlu volontarjat barra minn pajjiżhom.

 

Definizzjoni ta 'volontarjat

Skond il-Forum Ewropew taż-Żgħażagħ attività tista ' tiġi definita biss bħala volontarjat jekk:

  • issir fuq volontà tal-persuna stess u tinvolvi l-impenn ta' ħin u enerġija għall-azzjonijiet li jibbenefikaw oħrajn u s-soċjetà kollha kemm hi;
  • mhux imħallsa (għalkemm tista' tinvolvi rimborż tal-ispejjeż relatati direttament mal-attività);
  • għal kawża mhux ta’ profitt, primarjament isiru fi ħdan organizzazzjonijiet mhux governattivi, u b'hekk b'mod ċar mhux motivati minn materjal jew qligħ finanzjarju ma jintużawx minflok jew jissostitwixxu impjieg bi ħlas.

 Iż-żgħażagħ fuq volontarjat

Fl-2007, kien hemm 96 miljun żgħażugħ ta' bejn 15 u 29 fl-UE. Madankollu, dawn in-numri mhumiex imqassma b'mod indaqs bejn il-pajjiżi kollha. Nazzjonijiet bl-iżgħar popolazzjonijiet jinkludu l-Irlanda, Ċipru, is-Slovakkja u l-Polonja, filwaqt li d-Danimarka, il-Ġermanja u l-Italja kellhom anqas żgħażagħ.

Dawn id-differenzi jirriflettu wkoll fil-volontarjat. Volontarjat fost iż-żgħażagħ u adulti żgħażagħ huwa l-aktar komuni fil-pajjiżi Ewropej tal-Lvant (bħall-Bulgarija, ir-Repubblika Ċeka, il-Latvja, il-Litwanja, il-Polonja, ir-Rumanija, is-Slovakkja u s-Slovenja) u Spanja. Fis-Slovakkja, per eżempju, 70% tal-voluntiera kollha huma taħt l-età ta' 30, u fil-Polonja n-numru ta' voluntiera żgħażagħ trippla bejn l-2001 u l-2005. Fil-pajjiżi Ewropej tal-Punent, il- livelli  ta’ volontarjat huma simili fil-gruppi kollha ta' l-istess età.

Aħna nafu li l-volontarjat huwa influwenzat sew mill-istorja, il-politika u l-kultura ta 'komunità u tal-pajjiż, imma int tista' tgħin biex tinbidel it-tradizzjoni u tagħti spinta lill-volontarjat fl-Ewropa. Inti tista' anke tkun qed tieħu sehem f'attivitajiet volontarji anki mingħajr twettiq tagħhom: tghin fil-klabb sportiv lokali tiegħek, tagħti daqqa t'id lill-membru anzjan tal-komunità tiegħek jew tnaddaf foresta  jew bajja. Fil-fatt, l-isports u l-attivitajiet fil-beraħ huma s-setturi tal-volontarjat ewlenin fl-Ewropa, segwit minn edukazzjoni, arti u mużika jew assoċjazzjonijiet kulturali.

 

Volontarjat f'Malta!

Jekk inti tixtieq li tmur barra minn pajjiżek jew tibqa f'Malta, hemm eluf ta' opportunitajiet għaż-żgħażagħ li jixtiequ jagħmlu xogħol volontarju f'Malta jew barra minn Malta. Hawnhekk tista' ssib kull tip ta' opportunità ta’ volontarjat skond il-gosti tiegħek - proġetti ma' persuni b'diżabilità, persuni bla dar, il-konservazzjoni ambjentali, l-iżvilupp internazzjonali ... inti tista' ssib dawn u aktar hawn taħt. Jekk inti tixtieq li ssib esperjenzi twal jew qosra, qrib fejn inti tgħix jew le, f'dawn is-siti tista 'ssib aktar informazzjoni, sew jekk inti tixtieq li tagħmel xogħol volontarju f'Malta jew jekk inti tgħix f'Malta u trid tagħmel xogħol volontarju barra mill-pajjiż .

 

 

L-Aġenzija Nazzjonali Maltija

Jekk tixtieq issir taf aktar dwar Aġenzija Malta (Aġenzija Programmi tal-Unjoni Ewropea) il-websajt tagħna toffri pariri liż-żgħażagħ u informazzjoni dwar kif għandhom jieħdu sehem fi proġetti u attivitajiet volontarji Ewropej. Ħares lejn l-organizzazzjonijiet involuti f'dawn il-proġetti u ċċekkja il-links interessanti.

Pubblikat: Erb, 13/05/2015 - 17:26


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Teħtieġ għajnuna jew parir espert?

Staqsina!