Evropský portál pro mládež
Informace a příležitosti pro mladé z celé Evropy

Netolerujme šikanu

A picture
© shutterstock.com - Nejron Photo
Šikanování má podobu fyzického nebo psychického ubližování. Většinou k němu dochází ve škole. Víte, co dělat, pokud se stanete obětí šikany? Nebo pokud vidíte, že je někdo šikanován?

Nejčastěji jsou lidé šikanováni kvůli svému vzhledu, tělesné hmotnosti, sexuální orientaci a rase. Šikana neznamená pouze fyzické násilí – zahrnuje totiž veškeré jednání, které má za cíl oběti ubližovat,   Útočník může například do oběti strkat, udeřit ji, podrážet jí nohy, udělat si z ní terč svého posměchu, nadávek a urážek, rozšiřovat o oběti pomluvy nebo jí poškozovat a krást věci.

 

Co můžete udělat vy?

V žádném případě neplatí, že nezbývá než se šikaně podvolit. Pokud jste tedy její obětí nebo vidíte, že je šikanován někdo jiný, je třeba jednat. Jak předcházet šikanování na školách a jak jej omezovat, informuje Evropská síť pro předcházení trestné činnosti .

Pomoci můžete například tím, že se zúčastníte mezinárodního Dne proti šikaně. Jde o speciální akci, kdy lidé z celého světa podepíšou tričko a nosí jej na znamení, že:

  • dávají nekonfrontačním, ale jasným způsobem najevo svůj odpor k šikanování
  • podporují její oběti a dávají jim najevo, že jsou připraveni jim pomoci
  • upozorní okolí na dopady šikanování a budou působit na pasivní většinu, aby podnikla kroky proti šikaně

Jde o celosvětovou akci, trička a další služby jsou k dispozici na školách a pracovištích ve 25 zemích. Stačí se zaregistrovat online.

Doposud se tohoto dne zúčastnilo 3100 škol, pracovišť a organizací, představujících více než milion lidí. Hnutí sice vzniklo v Severní Americe, rychle se však rozšiřuje po celém světě.

 

Šikana mimo školu

Někdy se šikanování odehrává i mimo školu, např. na internetu. Může k němu docházet při mimoškolních aktivitách, např. sportovních, ale i doma, na ulici nebo na pracovišti. V případě tzv. kyberšikany agresoři pomocí sms, e-mailu nebo online příspěvků rozšiřují o obětech znevažující obrázky, vyhrožují jim nebo je urážejí.

Zveřejněno: út, 30/04/2013 - 15:17


Tweet Button: 

Související internetové odkazy


Info for young people in the western balkans

Potřebujete odbornou pomoc či radu?

Zaslat dotaz