Euroopa Noorteportaal
Teave ja võimalused noortele kogu Euroopas.

Kiusamise vastu

A picture
© shutterstock.com - Nejron Photo
Kiusamine võib olla füüsiline või verbaalne. Tavaliselt toimub see koolis. Kas tead, mida teha, kui sind kiusatakse? Või kui näed, kuidas kedagi teist kiusatakse?

Tavalisemad põhjused kiusamiseks on kellegi välimus, suurus, seksuaalne orientatsioon või rass. Kiusamine ei ole ainult füüsiline vägivald, see hõlmab kõike, mida tehakse selleks, et ohver end halvasti tunneks. Näiteks võib tuua tõukamise, löömise, jalusttõmbamise, nime hüüdmise, solvavate märkuste tegemise, kuulujuttude levitamise ja asjade rikkumise või äravõtmise.

 

Mida saad teha sina?

Keegi ei pea taluma kiusamist – seega, kui oled ohver või kiusatakse kedagi teist, siis pead välja astuma. Euroopa kriminaalpreventsiooni võrgustik pakub nõuandeid, kuidas vältida ja vähendada kiusamist koolis.

Üks moodus on osaleda rahvusvahelisel kiusamisevastasel päeval. See on spetsiaalne üritus, kus inimesed üle maailma on võtnud kohustuse ning kannavad kõik vastavat särki, millega:

  • antakse tugev positiivne signaal kiusajatele vastu astumisest;
  • näidatakse end ohvritele tuge pakkuvate inimestena, kes soovivad aidata;
  • juhitakse tähelepanu kiusamise tagajärgedele ning kutsutakse passiivseid kõrvaltvaatajaid tegutsema.

Üritus toimub üle maailma, jagades 25 riigis koolidele ja asutustele spetsiaalsed t-särgid ja tagades vastavad teenused. 

 

Kiusamine väljaspool kooli

Mõnikord toimub kiusamine ka väljaspool kooli, sealhulgas Internetis. See võib toimuda koolivälistel üritustel, meeskondlikult sporti tehes, kodus, tänaval ja töökohal. Küberkiusamise korral kasutavad kiusajad mõnikord sõnumeid, e-kirju või veebipostitusi ning levitavad häbistavaid pilte, ähvardusi ja solvavaid teateid.

Avaldatud: Teisip, 30/04/2013 - 15:13


Tweet Button: 

Lingid


Info for young people in the western balkans

Vajad eksperdi abi või nõuannet?

Küsi meilt!