Europeiska Ungdomsportalen
Information och möjligheter för unga i hela Europa.

Kādu bezmaksas palīdzību vari saņemt?

47241111 - © fotolia.com - Kirill Kedrinski
47241111 - © fotolia.com - Kirill Kedrinski
Zini savas tiesības! Ikviens var nokļūt krīzes situācijā, kad zinoša speciālista atbalsts var kļūt ļoti, ļoti nozīmīgs un varbūt pat izšķirošs.

Bezmaksas uzticības tālrunis jauniešiem

 

116111 – Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis, kuru var sazvanīt katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz plkst. 23.00, kā arī sestdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 22.00 un svētdienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 22.00. Zvani uz tālruni ir bezmaksas, gan zvanot no fiksētajiem, gan mobilajiem tālruņiem. 

 

Bezmaksas psihologa konsultācijas iespējams saņemt aizbildņi, audžuģimenes, adoptētāji, viesģimenes, bez vecāku gādības palikušie bērni, kā arī ģimenes ar bērniem krīzes situācijā. Par bezmaksas psihologa konsultācijām interesējieties savā pašvaldībā. 

 

Bezmaksas konsultācijas par veselību

 

Nacionālās veselības dienesta konsultācijas par veselības aprūpes pakalpojumiem var saņemt, zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruņa numuru 80001234. 

 

Bezmaksas informatīvā tālruņa darba laiki: 

 

Pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās un piektdienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.00.
Pirmssvētku dienās no plkst. 8.30 līdz plkst 16.00.

 

Zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni, iedzīvotājiem ir iespēja uzzināt: 

  • kādus ārstnieciskos pakalpojumus apmaksā valsts;
  • kārtību, kādā var saņemt valsts apmaksātos ārstnieciskos pakalpojumus;
  • informāciju par pacienta iemaksām un no pacientu iemaksām atbrīvotajām kategorijām;
  • kā arī gūt atbildes uz citiem interesējošiem jautājumiem par veselības aprūpi.

 

Bezmaksas jurista pakalpojumi

 

Saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu, personām ir tiesības uz valsts nodrošinātu (bezmaksas) juridisko palīdzību civillietās, ja:
1) tām ir piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai; 
2) tās pēkšņi nonākušas tādā situācijā un materiālajā stāvoklī, kas tām liedz nodrošināt savu tiesību aizsardzību (stihisku nelaimju, nepārvaramas varas vai citu no personas neatkarīgu apstākļu dēļ);
3)tās atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā.

 

Valsts nodrošina ārpustiesas juridisko palīdzību - juridiskās konsultācijas, procesuālo dokumentu sastādīšanu un pārstāvību tiesā.
Juridiskās palīdzības saņemšanai personai ir jāaizpilda iesnieguma valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasījumam veidlapa, kurai jāpievieno klāt dokumentu kopijas, kas apstiprina iesniegumā minētos apstākļus un jāiesniedz Juridiskās palīdzības administrācijas apmeklētāju pieņemšanas centrā (Pils laukumā 4, Rīgā) vai jāsūta pa pastu.

 

Iesnieguma veidlapas un arī konsultācijas par iesnieguma aizpildīšanu un tam pievienojamiem dokumentiem bez maksas var saņemt Juridiskās palīdzības administrācijas apmeklētāju pieņemšanas centrā, zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni 80001801, kā arī pašvaldības sociālajos dienestos.

 

Apmeklētāju pieņemšanas laiki: pirmdien – no plkst. 13.00 līdz plkst. 18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien – no plkst. 9.00 līdz plkst. 14.00, piektdien – no plkst. 8.00 līdz plkst. 12.00, pirmssvētku dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 13.00, pirmssvētku piektdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 12.00.

Vairāk informācijas: http://www.ld.riga.lv/

Publicerad: Ons, 31/12/2014 - 16:02


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Behöver du hjälp eller råd?

Fråga oss!