Portail européen de la jeunesse
Informations et possibilités pour les jeunes en Europe

Jaunatnes darbā iesaistītie diskutē par jauniešu sasniedzamību

Jaunatnes darbā iesaistītie diskutē par jauniešu sasniedzamību.

Pēc Izglītības un zinātnes ministrijas aicinājuma no 14. līdz 18. martam Ikšķiles novada pašvaldības jaunatnes lietu specialiste Agnese Jankuna, Liepājas bērnu un jaunatnes centra Jauniešu mājas vadītāja Anna Īviņa, Ozolnieku novada jaunatnes lietu speciālists Einārs Ervīns Deribo, jauniešu organizācijas “Avantis” projektu vadītāja Agnese Freimane un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Komunikācijas daļas vadītāja Marita Kroiča piedalījās starptautiskā seminārā ““iReachable” – Actual challenges for youth work”, kas notika Latvijas Republikas valdības un Flandrijas valdības sadarbības līguma ietvaros.

 

Semināra mērķis bija apspriest izaicinājumus darbā ar jauniešiem, dalīties pieredzē un labās prakses piemēros, kā arī izstrādāt jaunas pieejas, kas palīdzētu sasniegt pēc iespējas plašāku jauniešu auditoriju.

 

Seminārā piedalījās ne tikai jaunatnes lietu speciālisti, bet arī NVO sektora, valsts iestāžu un ministriju pārstāvji, jauniešu centru darbinieki no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas un Beļģijas.

 

Semināra ietvaros, pirmkārt, tika apspriesti izaicinājumi darbā ar jauniešiem, īpaši jauniešu sasniedzamība. Otrkārt, prezentācijas veidā tika sniegta pieredze par jaunatnes politiku, darbu ar jauniešiem Latvijā. Notika dalīšanās labās prakses piemēros pašvaldībās, tika meklēti jauni risinājumi, pieejas un metodes, kas palīdzētu sasniegt pēc iespējas vairāk jauniešu, tostarp no dažādām vidēm un sociālā riska grupām, lai iesaistītu vietējās kopienas attīstībā.

 

Viena no semināra dienām bija veltīta pieredzes vizītēm, kuru laikā tika apmeklētas 4 dažādas organizācijas Antverpenē. Kā pirmā – organizācija “PAJ”, kas ikdienā strādā ar migrantu jauniešiem otrajā un trešajā paaudzē. Organizācijā ir ļoti attīstīta brīvprātīgā darba sistēma. Otrā vizīte notika “Betonne jeugd”. Tā ir jaunatnes organizācija un centrs, kas strādā ar sociālā riska jauniešiem – bezpajumtniekiem, nabadzīgajiem, jaunajiem vecākiem, narkotiku atkarīgajiem, piedāvājot profesionālu atbalstu. Pēc tam tika apmeklēts jauniešu centrs “JES”, kas strādā ar dažādiem jauniešiem, bet centra pamatuzdevums ir atklāt jauniešu talantus un kompetences, piemēram, darbojoties deju studijā, ierakstu studijā, konsultējoties ar karjeras konsultantu vai vienkārši pildot skolā uzdotos mājasdarbus. Jauniešu centrā ir attīstīts ielu jaunatnes darbinieku tīkls, kas veido pirmo saikni ar ielu bērniem. Noslēguma prezentācijā ar savu pieredzi dalījās organizācijas “Demos” pārstāvis. “Demos” ir zināšanu centrs, kas vērsts uz padziļinātu jaunatnes jomas izpēti, sākot ar viedokļu apzināšanu, tādejādi radot uz pierādījumiem balstītu un labvēlīgu vidi atvērtai, iekļaujošai un demokrātiskai sabiedrības veidošanai.

 

Agnese Jankuna: “Seminārā tika iegūta vērtīga ārvalstu pieredze darbā ar jauniešiem. Bija iespēja redzēt to, kā darbu ar jauniešiem iespējams veikt, paplašinot mērķauditoriju Otrkārt, iegūti jaunas metodes, kā definēt problēmas darbā ar jauniešiem. Treškārt, šajās dienās tika definēts problēmu loks un izstrādāts jau konkrēts uzdevumu plāns, kas jāveic pašvaldībā specifiskas mērķauditorijas sasniegšanai.”

 

Marita Kroiča: “Semināra programma bija sagatavota ļoti veiksmīgi. Bija iespēja ne tikai izzināt citu valstu pieredzi un atšķirības jaunatnes politikas jomā, dalīties ar labās prakses piemēriem, bet arī doties studiju vizītēs uz 4 organizācijām. Šīs organizācijas sniedza praktiskus piemērus un interesantas atziņas, kuras arī es varu pielietot savā ikdienas darbā gan ar jauniešiem, gan arī ar Eiropas jaunatnes informācijas tīkla Eurodesk dalīborganizācijām. Arī metodes, kas tika izmantotas semināra laikā mācību procesā, būs pielietojamas semināros un apmācībās, kuras organizēšu aģentūras darba plāna ietvaros.”

 

Agnese Freimane: “Seminārs Beļģijā deva iespēju iepazīt citu valstu praksi darbā ar jauniešiem, radīt jaunas idejas un iespēju apdomāt, kā risināt esošās problēmas. Bet lielākais ieguvums bija tikšanās ar organizāciju “Betonne Jeugd”, kuras laikā es sapratu, ka ir ļoti svarīgi veltīt daudz vairāk laika regulārām sarunām ar jauniešiem – pat tad, kad visiem NVO organizatoriem projekta ideja liekas laba, svarīgākais ir uzzināt, vai pašiem jauniešiem tā patiktu! Tikai viņi pateiks, kas viņiem ir nepieciešams, kas trūkst apkārtējā vidē, ko viņi vēlas iemācīties, un kā viņi vēlas pavadīt brīvo laiku. Ja jaunieši atbalstīs ideju, tad arī projekts būs veiksmīgs.”

 

Anna Īviņa par ieguvumiem seminārā: “Manuprāt, viena no svarīgākajām lietām, ko sniedza seminārs Beļģijā, bija informācija par citādiem darba modeļiem, kas tiek izmantoti ārzemēs. Tā bija iespēja apstāties ikdienas darba mūžīgajā skrējienā, lai izvērtētu, ko var izmainīt vietējā līmenī, lai jaunatnes darbs tiešām spētu funkcionēt pēc iespējas efektīvāk. Ir svarīgi veicināt izpratni par to, ka jaunatnes darbam ir ļoti spēcīga preventīvā darba nozīme un iespējas.”

 

Einārs Ervīns Deribo: “Pieredzes brauciens bija ļoti vērtīgs. Ļoti labu iespaidu atstāja jauniešu centra “JES” metodika, kā viņi strādā, sākotnēji izprotot katra jaunieša personīgās intereses un pēc tam tās integrējot jauniešu centra aktivitātēs un darbībā. Interesanti bija vērot, cik ļoti centra darbinieki uzticas saviem brīvprātīgajiem jauniešiem, uzticot tiem vadīt interešu pulciņus un studijas.”

 

 

Marita Kroiča, JSPA Komunikācijas daļas vadītāja,

Agnese Jankuna, Ikšķiles novada pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste

Publié: Lun., 27/06/2016 - 11:29


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Besoin d'aide ou de conseils ?

Poser une question