Portail européen de la jeunesse
Informations et possibilités pour les jeunes en Europe

Stažēšanās iespējas Eiropas Jūras drošības aģentūrā (EJDA)

Discover EMSA's Integrated Maritime Services

Tevi uztrauc jūras drošība un vēlies cīnīties pret piesārņojumu jūrā? Tad šī ir lieliska iespēja gūt praktisko pieredzi laika periodā no 3 līdz 5 mēnešiem. Piesakies līdz 2014. gada 2. jūlijam!

Tev jābūt:

  • ES dalībvalsts, Islandes, Norvēģijas vai ES kandidātvalsts pilsonim;
  • ieguvušam augstāko izglītību līdz pieteikšanās termiņam;
  • ļoti labām angļu valodas zināšanām un apmierinošām citas ES valodas zināšanām.

 

Stažierim būs jāstrādā vienā no sekojošiem nodaļām/sektoriem, atbilstoši viņu izglītībai un kompetencēm:

  • cilvēkresursi: personālvadība un pasākumu organizēšana;
  • vizītes un pārbaudes: jūras braucēju apmācības;
  • vizītes un pārbaudes: analīze un novērtējums;
  • piesārņojuma reaģēšanas pasākumi: līgumu vadība un plānošana;
  • satelītā balstīti monitoringa pakalpojumi: tāldarbības identificēšanas un sekošanas pakalpojumi.

 

Stažēšanās sākas 2014. gada 1. oktobrī un beidzas 2015. gada 28. februārī.

Vairāk informācijas par pieteikšanos un atlases procesu atradīsiet tīmekļa vietnē.

Lai veiksmīga pieteikšanās!

 

Publié: Mar., 01/07/2014 - 10:22


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Besoin d'aide ou de conseils ?

Poser une question