Europos jaunimo portalas
Informacija ir galimybės visos Europos jaunimui.

Apmaksāta prakses vieta Eiropas Ekonomikas un Sociālo lietu Komitejā

Piesakies praksei EESK
Eiropas Ekonomikas un Sociālo lietu Komiteja (EESK) piedāvā apmaksātu prakses vietu universitātes absolventiem un studentiem (Eiropas vai citu kontinentu). Jums jāpiesakās līdz 2014. gada 31. marta plkst. 12:00 (pēc Briseles laika)!

EESK ir padomdevēja funkcija, kas sniedz Eiropas pilsoniskās sabiedrības organizācijām iespēju paust savu viedokli Eiropas līmenī, tostarp darba devējiem, arodbiedrībām, lauksaimnieku apvienībām, patērētājiem.
EESK piedāvātā ilgtermiņa prakse ilgst piecus mēnešus, tā tiek organizēta divas reizes gadā: no 15. februāra līdz 15. jūlijam (pavasara prakses laiks) un no 16. septembra līdz 15. februārim (rudens prakses laiks).
Lai pieteiktos:
•    jābūt universitātes absolventam, kurš ir pabeidzis vismaz trīs studiju gadus;
•    jābūt pilnīgām vienas ES valodas zināšanām un apmierinošām vēl vienas ES valodas zināšanām; kandidātiem, kas nav no dalībvalstīm, ir jāzina tikai viena ES valoda;
•    ir jābūt atbilstošām zināšanām kādā no EESK jomām.
 

Pieteikšanās termiņi
•    30. septembris, plkst. 12:00 (pēc Briseles laika) (Pavasara prakse Feb-Jūl);
•    31. marts, plkst. 12:00 (pēc Briseles laika) (Rudens prakse Sep-Feb).

 

Pievērsiet uzmanību, ka pieteikumi jāiesniedz izmantojot tiešsaistes pieteikuma formu.

Veiksmi!