European Youth Portal
Information and opportunities for young people across Europe.

Starptautiska stipendiju programma “YouthActionNet”

Esi jauns uzņēmējs, kas darbojas sociālajā jomā, vēlies panākt sociālas pārmaiņas savā kopienā vai iestājies par bērnu tiesībām? No starptautiskās stipendiju programmas “YouthActionNet” vari saņemt atbalstu savam projektam.

Starptautiskā stipendiju programma “YouthActionNet” ir domāta izciliem jauniem uzņēmējiem, kuri darbojas sociālajā jomā jebkur pasaulē un kuriem ir inovatīvas metodes, kā risināt visā pasaulē nozīmīgus jautājumus.
Katru gadu tiek atlasīti 20 jaunie sociālajā jomā aktīvie uzņēmēji dalībai gadu ilgā stipendiju programmā, kas paredz šo:
prasmju attīstīšanu - iespējas iesaistīties gadu ilgās mācībās, kas ietver mācības dinamiski mijiedarbojoties līdziniekiem, sadarbību un domu apmaiņu jauno radošo domātāju starpā.  Šīs mācības orientētas uz sešiem vadības aspektiem: personisko, radoša redzējuma, politisko, sadarbības, organizatorisko un sociālo aspektu;
sakaru veidošanu un resursus – piekļuve potenciālajiem resursiem stipendiātu un viņu projektu atbalstam, tādiem kā brīvprātīgie, mentori, finansiālas palīdzības iespējas; iespējas sadarboties ar Starptautiskā jaunatnes fonda (IYF) projektiem un partneriem, dalība globālajā biedru un absolventu tīklā “YouthActionNet”;
interešu pārstāvību – tā ir sagatavošana tādās jomās kā saziņas plānošana, darbs ar plašu sabiedrību, vēstījumu izstrāde, prezentēšanas prasmes un jauno mediju tehnoloģiju inovatīvs izmantojums; piekļuve globālajām interešu pārstāvības platformām un informācijas sniegšanai medijos.

Kā pieteikties
Lai varētu kandidēt, jums ir jāizpilda šādi nosacījumi:
-    tev ir jābūt vecumā no 18 līdz 29 gadiem;
-    tev ir jābūt kādas organizācijas dibinātājam, kura joprojām darbojas, vai kādā organizācijā ir jāvada kāds projekts, kurš rosinājis gadu ilgas pārmaiņas sabiedrībā;
-    tev ir brīvi jāpārvalda angļu valoda (pieteikumi ir jāiesniedz angliski);
-    tev jāspēj piedalīties visā kursa programmā laikposmā, ko noteiks vēlāk.
Ja izpildi visus iepriekš nosauktos priekšnosacījumus, tev ir jāreģistrējas un jānosūta pieteikums internetā, kolīdz 2013. gada februārī sākas pieteikšanās.

“Šie kursi bija pirmā iespēja satikt sociālos uzņēmējus no visas pasaules un mācīties citam no cita, kā labāk vadīt savu organizāciju. Tā bija vienreizēja pieredze, kura vispirms jau parādīja, ka šajā darbā neesmu viens.”
Kāda stipendiāta viedoklis

Šī programma, kuru 2001. gadā izveidoja Starptautiskais jaunatnes fonds, sniedz atbalstu un novērtē jauniešus, kas savās kopienās rada pozitīvas pārmaiņas.

 

Published: Thu, 13/08/2015 - 15:32


Tweet Button: 

Related links


Info for young people in the western balkans

Need expert help or advice?

Ask us!