European Youth Portal
Information and opportunities for young people across Europe.

Kā uzsākt uzņēmējdarbību?

58418101 - © shutterstock.com - Pressmaster
58418101 - © shutterstock.com - Pressmaster
Viens no svarīgākajiem priekšnosacījumiem sava biznesa uzsākšanā ir ideja. Ideja, kas aizrauj pašu, kas sakrīt ar saviem radošajiem talantiem un profesionālajām interesēm, un kura sabiedrībā ir aktuāla. Proti – pēc tās ir pieprasījums.

Runājot ar uzņēmējiem, kas pašlaik rosās savā biznesā, viņi visi gandrīz kā viens saka – sākt savu uzņēmējdarbību, tas ir dzīvesveids. Tā ir iespēja pašam būt sava laika, naudas un vadības stila noteicējam. Jā, tā arī ir pavisam cita atbildības sajūta, ne tikai par sevi un uzņēmumu, bet arī darbiniekiem, kas tajā strādā. Vienlaikus, jo īpaši sākuma posmā jārēķinās ar pacietību, izturību un zināšanām. Ideāli, ja sākuma posmā vari atrast drošas un zinošas atbalsta personas. Tie var būt biznesa mentori, atbalsts dažādos biznesa inkubatoros, kā arī konsultēšanās Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā. 

 

Ar ko sākt savu biznesu?
1.    solis – ideja. Izdomā un attīsti to līdz sīkākajām niansēm. Notestē savu ideju uz tuvākajiem draugiem, radiem, paziņām. Palūdz konstruktīvu kritiku, izvērtē ieteikumus. Tad līdz galam noslīpē ideju.

 

2.    solis – izpēti dažādās atbalsta idejas, kas paredzētas uzņēmējiem. Piemēram, “Zaļo” tehnoloģiju inkubators, starta programma biznesa uzsākšanai, grantu programma “Atspēriens” un citi. Vairāk informācijas http://www.liaa.gov.lv/lv/uznemejdarbibas-abc/atbalsts-uznemejiem.

 

3.    solis – izveido biznesa plānu, tajā iekļaujot gan sava biznesa aktivitātes noteiktam laika periodam, gan mārketinga plānu, gan izpēti tirgus situāciju un konkurentus.. Ir svarīgi, lai pēc biznesa plāna uzrakstīšanas ir skaidrs, kā uzsākt uzņēmējdarbību, kas ir prioritātes, pirmie darbības soļi, ienākumu – izdevumu plūsma. 

 

4.    solis – iepazīsties ar svarīgākajiem likumiem, kas regulē uzņēmējdarbību. Komerclikums, Darba likums, Darba aizsardzības likums, Maksātnespējas likums, Muitas likums, Gada pārskatu likums, Likums par nodokļiem un nodevām, Komercdarbības atbalsta kontroles likums, Preču un pakalpojumu drošuma likums.

 

5.    solis – izlem, kā reģistrēt uzņēmumu. Tiek iedalītas šādas uzņēmējdarbības formas: pašnodarbināta persona; individuālais komersants; personālsabiedrība; kapitālsabiedrība (sabiedrība ar ierobežotu atbildību vai akciju sabiedrība).

 

6.    solis – tici un rīkojies. Viss izdosies!

 

Published: Wed, 31/12/2014 - 14:00


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Need expert help or advice?

Ask us!