European Youth Portal
Information and opportunities for young people across Europe.

Svarīgākās likumdošanas izmaiņas, kas stāsies spēkā ar 01.01.2015.

47241111 - © fotolia.com - Kirill Kedrinski
47241111 - © fotolia.com - Kirill Kedrinski
Zini jau laikus visas likumdošanas izmaiņas, kuras būtiski var skart ikvienu uzņēmēju vai darbinieku, sākot jau ar nākamā gada 1. janvāri.

Lūk, viss būtiskākais vienkopus.
-    Iedzīvotāju ienākuma nodoklis tiks samazināts par vienu procentpunktu, no 24 % uz 23 % (pozitīvu efektu jutīs tie, kuru algas pārsniedz 235 eiro);
-    Minimālā alga tiek palielināta no 320 eiro līdz 360 eiro (eksperti aprēķinājuši, ka šis palielinājums skars vairāk nekā 20 % strādājošo);
-    Ģimenes valsts pabalsta palielinājums, kas būs atkarīgs no bērnu skaita ģimenē. Par otro bērnu turpmāk pabalsts būs 22,76 eiro, par trešo un nākamajiem – 34,14 eiro;
-    Notikusi pabalstu (slimības, bezdarbnieku, maternitātes, paternitātes un vecāku pabalstu) griestu atcelšana. Sākot ar 2015. gadu pabalsti tiks aprēķināti un izmaksāti bez apmēra ierobežojuma;
-    Pacientu iemaksa par ārstēšanos slimnīcā samazināsies līdz 10 eiro, līdzmaksājums par veiktajām ķirurģiskajām operācijām – līdz 31 eiro;
-    Ceļošanai uz Lietuvu turpmāk nebūs nepieciešams mainīt valūtu, jo ar 2015. gada 1. janvāri arī Lietuva ir eirozonā;
-    Mikrouzņēmuma ienākuma nodoklis palielinās, tas noteikts 11 procentu apmērā līdzšinējo 9 procentu vietā;
-    Būtiskas izmaiņas Darba likumā. Ar 2015. gadu noteikti jauni pienākumi, atbildība un tiesības gan darba ņēmējiem, gan darba devējiem. Izmaiņas skar arī darba līgumos un darba sludinājumos iekļaujamo informāciju, asinsdonoriem piešķiramo atpūtas dienu skaitu, atvaļinājuma naudas izmaksu, darba un atpūtas laika regulējumu, kā arī to darbinieču aizsardzību, kuras baro bērnu ar krūti;
-    Ir noteikta jauna valsts uzņēmumu pārvaldības kārtība. Stājas spēkā jauns regulējums, kas noteiks valsts un pašvaldību uzņēmumu dibināšanas, darbības, likvidācijas un kapitāla daļu pārvaldības kārtību. 

 

Published: Wed, 31/12/2014 - 13:48


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Need expert help or advice?

Ask us!