Eiropas Jaunatnes portāls
Informācija un iespējas jauniešiem visā Eiropā.

Sāc ceļojumu pa Profesiju pasauli!

Ekrānkopija no VIAA mājaslapas www.profesijupasaule.lv
Ekrānkopija no VIAA mājaslapas www.profesijupasaule.lv
2012. gada novembrī savu ceļu virtuālajā vidē sāka jauns, inovatīvs, izglītojošs portāls jauniešiem profesijupasaule.lv.

Šajā portālā noderīgu informāciju atradīs ikviens, kurš vēlas izraudzīties sev piemērotu nākotnes profesiju, kā arī veiksmīgi izvēlēties studiju virzienu.
Lai uzzinātu vairāk par portālu profesijupasaule.lv, uzdevu dažus jautājumus Valsts izglītības attīstības aģentūras Informācijas un karjeras atbalsta departamenta vecākajai ekspertei Norai Kalējai.

Lūdzu, nedaudz pastāstiet, kā radās ideja izveidot šādu portālu – profesijupasaule.lv?
Profesiju pasauli veido Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) Informācijas un karjeras atbalsta departaments (IKAD). Tā kā departamentā nodarbojamies ar dažādu karjeras atbalsta materiālu izstrādi, vēlējāmies atrast mūsdienīgu veidu, kā jauniešus iepazīstināt ar darba pasauli. Gribējām, lai nav tikai „sauss” darba pienākumu uzskaitījums, bet arī dzīva saruna ar profesionāli un vizuāls materiāls. Pētot citu valstu kolēģu veikumu, kā vienu no asprātīgākajiem resursiem atradām dāņu vietni Jobcity. Plānošanas gaitā sākotnējo ideju pārveidojām līdz nepazīšanai un papildinājām ar jaunām iespējām.

Kāds ir šā portāla galvenais mērķis/mērķi?
Atraktīvā un viegli saprotamā veidā stāstīt jauniešiem par profesiju daudzveidību, sniegt informāciju par darba saturu un prasībām pret profesijās strādājošajiem, kā arī radīt skolēnos interesi un vēlmi padziļināti pētīt darba pasauli un savas personīgās karjeras iespējas. Vēlamies paplašināt jauniešu priekšstatu par darba pasauli, kliedēt mītus un stereotipus par profesijām.

Kas ir galvenā portāla mērķauditorija?
8.-12. klašu skolēni.

Ko tur var atrast?
Profesiju pasaule ir veidota kā virtuāla pilsēta, kas sastāv no objektiem-uzņēmumiem, kuros aprakstītas šāda veida uzņēmumā tipiskākās nepieciešamās profesijas. Ievadā ietverts arī kodolīgs apraksts par pašu uzņēmumu – ar ko tas nodarbojas, kāds ir tā radītais produkts vai pakalpojums. Par katru profesiju ir sniegts apraksts (darba pienākumi, aprīkojums, apstākļi un iespējamās darba vietas), intervija ar profesijā strādājošo, fotogrāfiju galerija, profesijas apguves ceļš. Nākotnē esam paredzējuši profesiju un uzņēmumu aprakstiem pievienot arī noderīgas interneta saites un papildināt mājaslapu ar video sižetiem.
Esam izveidojuši sadaļu Izpēti profesiju pats!, kurā pieejami materiāli patstāvīgai profesiju izpētei. Īpaši noderīgi šie materiāli būs jauniešiem, gatavojoties tikties ar darba devējiem vai dodoties ekskursijās uz uzņēmumiem. Savukārt plašā sadaļa Kļūsti uzņēmējs! mudina jauniešus domāt par sevi ne tikai kā par topošajiem darba ņēmējiem, bet aicina iepazīt arī uzņēmējdarbību.

Vai un kā portāls var palīdzēt jaunietim izvēlēties, kādas profesijas pārstāvis nākotnē viņš vēlas būt?
Lai jaunietis varētu izvēlēties, viņam ir jāzina, no kā izvēlēties. Tas ir – viņam jāzina, kādas vispār ir profesionālās jomas un profesijas, kāds ir to saturs, prasības un piedāvātās iespējas. Profesiju pasaule piedāvā šo informāciju. Taču jāatgādina: lai pieņemtu pārdomātu lēmumu, nepietiek tikai ar darba pasaules un izglītības iespēju izpēti. Jaunietim vispirms ir jāsaprot SAVAS vēlmes, intereses, vērtības, spējas un ierobežojumi. Šī informācija kalpo kā siets, caur kuru „izsijāt” plašo profesiju klāstu, lai beigās nonāktu pie tām, kuras jaunietim būs pašas piemērotākās. Jāatceras, ka nevajag tiekties pēc vienas superprofesijas, pēc viena vispareizākā lēmuma visai dzīvei. Katram no mums ir piemērotas vairākas darbības jomas, kuras dzīves laikā varam un nāksies mainīt. Galvenais ir prast pieņemt konkrētajai dzīves situācijai piemērotāko lēmumu, ņemot vērā zināšanas par sevi un darba pasauli.

Kad šis portāls radās?
Profesiju pasaule savu darbību virtuālajā vidē sāka 2012. gada novembra beigās. Taču virtuālās platformas un satura izveide aizsākās jau 2011. gadā.

Vai tas izveidots līdz pilnībai vai arī tiek plānots to papildināt ar informāciju par profesijām, studiju iespējām u.tml.?
Profesiju pasaule ir atvērts projekts – profesiju klāsts tiek un tiks papildināts. Nepārtraukti domājam par vietnes interaktivitātes palielināšanu. Top materiāli, kas palīdz patstāvīgi pētīt profesijas un plānot savu karjeru. Šogad plānojam „atvērt” vēl apmēram sešus jaunus objektus-uzņēmumus, taču arī jau aprakstītās nozares tiek papildinātas ar jaunām profesijām. Var teikt, ka darba vēl ir daudz un Profesiju pasaule pletīsies plašumā.

Vai tas ir paredzēts/piemērots tikai Latvijā pieejamām studiju iespējām (informācija tikai par Latvijas augstskolām, arodvidusskolām utt.)?
Katrai profesijai esam norādījuši tās apgūšanas iespējas Latvijā, sasaistot vietni ar Nacionālo izglītības iespēju datubāzi (www.niid.lv). Norādām iespējas pēc 9. klases, pēc 12. klases, profesionālās pilnveides kursus, kvalifikācijas paaugstināšanas kursus, kā arī izglītības iespējas radniecīgās profesijās. Pašlaik neplānojam norādīt arī izglītības iespējas ārvalstīs. Taču jaunieši var šo informāciju meklēt VIAA mājaslapā Euroguidance programmas Studiju ceļvedī Eiropā (http://www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/dodoties_uz_arzemem/)

Vai ir pieejamas kādas mobilo telefonu aplikācijas vai sociālie tīkli, kur iespējams sekot līdzi šā portāla jaunumiem?
Jā, esam izveidojuši Twitter kontu @ProfPasaule, kurā publicējam visus vietnes jaunumus. Vēl varam ieteikt „sekot” Facebook lapai Karjeras nedēļa (www.facebook.com/KarjerasNedela), kurā publicējam dažādus ieteikumus un noderīgus resursus jauniešiem karjeras plānošanai, kas palīdzēs labāk izprast sevi un iepazīt darba pasauli.

Kāda ir statistika par šā portāla apmeklējumu? Kuras profesijas ir visbiežāk skatītās?
Ziemas un pavasara mēnešos vietni vidēji dienā apmeklēja 130 cilvēki. Jāteic, ka, iestājoties vasarai, apmeklējumu skaits ir samazinājies. Taču jāņem vērā, ka vietne sākusi darbu samērā nesen. Mēs dažādos veidos reklamējam to jauniešu vidū un sadarbojamies ar skolu karjeras speciālistiem.
Interesanti, ka skatītāko profesiju vidū ir IT jomas profesijas. Domājams, ka tas sasaucas ar masu medijos bieži izskanējušo ziņu, ka šī ir joma, kurā tiek prognozēts stabils darbinieku pieprasījums.

Vai ir vēl kas būtisks, ko jūs vēlētos pavēstīt par šo portālu?
Esam ļoti pateicīgi Latvijas uzņēmumiem, valsts un nevalstiskajām organizācijām par atbalstu vietnes tapšanā. Tieši intervijas ar uzņēmumu profesionāļiem palīdz jauniešiem iepazīt darba ikdienu un profesiju izaicinājumus.

Kas, jūsuprāt, būtu jāņem vērā jaunietim, lai veiksmīgi izvēlētos sev piemērotāko profesiju? Kādi varētu būt galvenie priekšnoteikumi, lai to veiksmīgi izdarītu?
Kā jau minēju iepriekš, svarīgi ir izpētīt divas galvenās jomas – sevi (intereses, vērtības, rakstura īpašības, spējas un ierobežojumus) un apkārtējo pasauli (darba tirgu un izglītības iespējas), un tad saprast, kur tās saskaras (kur un kā varu realizēt to, ko vēlos). Šis darbs prasa laiku, to nevajadzētu atlikt uz pēdējā skolas gada nogali.
Lai labāk izprastu sevi, analizējiet savu ikdienas pieredzi, savas intereses. Iesaistieties dažādās ārpusskolas aktivitātēs, brīvprātīgo darbā un projektos. Lūdziet apkārtējiem sniegt jums atgriezenisko saiti par jūsu spējām un prasmēm. Izmantojiet pašizpētes resursus internetā (piemēram, www.niid.lv/tests/testi; www.nva.gov.lv/pkiva). Ja nepieciešams, konsultējieties ar karjeras konsultantu vai psihologu!
Iepazīstot izglītības iespējas un darba tirgu, meklējiet ne tikai rakstiska veida informāciju. Runājiet ar bijušajiem un esošajiem studentiem, jūs interesējošo profesiju pārstāvjiem. Dodieties uz atvērto durvju dienām. Apmeklējiet uzņēmumus. Sekojiet līdzi tam, kas notiek jūs interesējošā nozarē. Vārdu sakot – esiet aktīvs un neaizmirstiet kārtīgi izanalizēt iegūto informāciju.

Vai portālā ir atrodama informācija, kas būtu īpaši noderīga arī personām, kas strādā ar jauniešiem – skolotājiem, audzinātājiem, jauniešu projektu vadītājiem u.c.?
Profesiju pasauli savā darbā noteikti var izmantot speciālisti, kas strādā ar jauniešiem, kā arī vecāki. Vietne noderēs pieaugušajiem, jo mums ne vienmēr ir pietiekami plaša informācija par dažādām profesionālajām jomām, reizēm mēs vadāmies pēc stereotipiem vai aizspriedumiem. Savukārt sadaļā Izpēti profesiju pats! materiāli palīdzēs sagatavot jauniešus ēnu dienām vai profesiju izpētes projektiem.
 

Raksta autore Solvita Bespalova

 

publicēts: P., 04/11/2013 - 15:51


Tweet Button: 

Noderīgas saites


Info for young people in the western balkans

Vajadzīga palīdzība vai padoms?

Vaicājiet mums!