Eiropas Jaunatnes portāls
Informācija un iespējas jauniešiem visā Eiropā.

Apgūsti arodu

Lai tu būtu skolnieks vai universitātes beidzējs, arodizglītība var palīdzēt tev sagatavoties globālajam darba tirgum, iemācot tev prasmes, kas nepieciešamas konkrētam amatam.

Darbi, kuros vajadzīga vidēja kvalifikācijas pakāpe, skaita ziņā joprojām pārspēj darbus, kuros nepieciešams augstskolas diploms. Tāpēc arodizglītības iegūšanas priekšrocības ir nepārprotamas.
Lasiet vēl par arodizglītību vietnē “Euroguidance” — profesionālās orientācijas resursu centri.
Arodizglītības programmas ir saistītas ar arodprakses sistēmu — abos gadījumos praktiskā darba pieredze mijas ar teoriju. Tās var būt vidējās, pēcvidusskolas vai tālākizglītības līmenī, bet nav pielīdzināmas augstākajai izglītībai. 
Ja esi students, vari uzlabot darba prasmes, stažējoties dažādās valstīs “Leonardo da Vinci” programmā [internal link].

Plašāka arodizglītības atzīšana
Ir vairākas Eiropas iniciatīvas, kas uzlabo arodizglītības programmās iegūto prasmju un kvalifikāciju atzīšanu un kvalitāti:
•    Eiropas kvalifikāciju sistēma (EQF)
•    Europass
•    Eiropas kredītpunktu sistēma profesionālajā izglītībā (ECVET)
•    Eiropas kvalitātes nodrošināšanas pamatprincipu sistēma profesionālajā izglītībā (EQAVET)