Portalul european pentru tineret
Informaţii şi oportunităţi pentru tinerii din Europa.

Dizaina domāšana ienāk arī jaunatnes darbā

Savā ikdienā vadu neformālās izglītības apmācības, tostarp – par radošo domāšanu un ideju īstenošanu, tādējādi man nav svešas visdažādākās ideju ģenerēšanas un radošās problēmu risināšanas metodes.

Eksperimentējot ar šīm metodēm, parasti top daudzas oriģinālas un neparastas projektu, produktu, pasākumu un pakalpojumu idejas, taču diemžēl ne visas no tām ir praktiski pielietojamas un plašākai sabiedrībai nepieciešamas. Viens no iemesliem varētu būt, ka ideju ģenerēšanas procesā mums ir tendence vairāk fokusēties uz sevi – uz to, kas mums patīk un ir interesanti, ko protam, ko zinām. Līdz ar to paši varam būt sajūsmā par saviem priekšlikumiem, taču bieži vien mērķa grupas, uz kurām orientējamies, nebūt nav tikpat aizrautīgas par tiem. Tāpēc, meklējot idejas un risinājumus, kas būtu svarīgi plašākam cilvēku lokam, ir vērts izpētīt dizaina domāšanas principus un vērtības.

Es ar dizaina domāšanu iepazinos šā gada aprīļa sākumā, kad man ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras un programmas „Erasmus+: Jaunatne darbībā” atbalstu bija iespēja piedalīties starptautiskā mācību kursā par dizaina domāšanu „Create in Erasmus Plus ! - Discover Design Thinking", kas notika Luksemburgā.

Dizaina domāšana ir strukturēts process, kura ietvaros tiek radīti praktiski risinājumi labākai nākotnei, ideju ģenerēšanas centrā novietojot cilvēku, viņa vajadzības un vēlmes. Dizaina domāšanu izmanto visdažādākajās nozarēs, lai radītu inovatīvus produktus, pakalpojumus, vietas un sistēmas. Lai praktizētu dizaina domāšanu, nav nepieciešamas arhitekta, dizainera vai mākslinieka prasmes – dizaina domāšanas svarīgākā iezīme ir zinātkāre, interese par cilvēku, viņa rīcību, attiecībām un procesiem sabiedrībā. Dizaina domāšana paredz, ka ikviens cilvēks var piedalīties un sniegt savu devumu radošajā procesā, kas ir vērsts uz labākas ikdienas veidošanu. Dizaina domāšanu var uzlūkot kā vēl vienu radošās domāšanas metodi, taču tās īpašā priekšrocība ir fokuss uz lietotāja – tā cilvēka, kas izmantos mūsu idejas, mūsu radītos produktus, pakalpojumus vai pasākumus – vajadzībām. Dizaina domāšana ietver ideju radīšanu dialogā ar lietotāju, atklātu diskusiju, un tieši tāpēc tā ir  īpaši vērtīga un praktiski noderīga.

Dizaina domāšanas process sākas ar empatizēšanos – mēģinājumu iejusties to cilvēku ādā, ar kuriem mēs strādājam. Par empātijas svarīgumu un iespējām to attīstīt ir pieejams lielisks RSA Animate video „The Power of Outrospection" /https://www.youtube.com/watch?v=BG46IwVfSu8/. Lai radītu jēgpilnus jauninājumus, ir nepieciešams saprast savas idejas lietotāju, viņa emocijas un vajadzības. Izpratne par viņa ikdienas dzīves problēmām un pareiza to definēšana, labu jautājumu uzdošana ir tas nepieciešamais sākums, lai radītu idejas, kas ir svarīgas un vajadzīgas plašākam cilvēku lokam, ne tikai mums pašiem.

Dizaina domāšana sastāv no pieciem posmiem – empatizēšanās, problēmas definēšanas, ideju ģenerēšanas, prototipa izstrādes un testēšanas. Šo procesu gan mēdz strukturēt dažādos veidos, un dažādas noderīgas metodes, ko var izmantot darbā ar komandām dizaina domāšanas procesā, tai skaitā mācību darbā, var atrast tīmekļa vietnēs Design Thinking for Educators/  http://www.designthinkingforeducators.com / un Development Impact and You/ http://diytoolkit.org /. Vienkārši uzdevumi, lai izprastu dizaina domāšanas galvenos soļus īsā laikā, pieejami arī šajā tīmekļa vietnē: https://dschool.stanford.edu/groups/designresources/wiki/ed894/The_GiftGiving_Project.html 

Dizaina domāšanu var izmantot, lai mudinātu jauniešus domāt un rīkoties, uzlabot savu ikdienas dzīvi, arī lai veicinātu sociālo atbildību, uzņēmīgumu un iniciatīvu, kā arī lai apgūtu zināšanas par dažādām problēmām un procesiem ap mums.

Starptautiskās apmācības ietvaros mēs dizaina domāšanu pieredzējām, mēģinot saprast, kādas ir šā brīža aktuālākās problēmas Luksemburgas iedzīvotājiem un radot risinājumus tām. Pagāja trīs pilnas darba dienas, līdz bijām kopā ar iedzīvotājiem notestējuši dažādu jaunu pakalpojumu vai produktu prototipus. Mācību laikā tika attīstīta ideja par kopienas dārza veidošanu un izmantošanu  imigrantu integrācijai; sistēma, kas palīdzētu māksliniekiem, kuri vēlas gūt lielāku publicitāti, un namu īpašniekiem atrast vienam otru un kopā radīt sienu gleznojumus; kampaņa, kas rosinātu lielveikalus un ražotājus samazināt preču iepakojuma daudzumu, kā arī citas jaunas idejas. Tā bija lieliska iespēja ar praktiskas darbošanās palīdzību apgūt dizaina domāšanas procesu, tā struktūru un vērtības. Šobrīd kopā ar citiem dalībniekiem meklējam veidus un iespējas, kā dizaina domāšanas darbnīcas un maratonus noorganizēt arī savās valstīs un pilsētās, aicinot vietējos iedzīvotājus radīt dažāda veida jauninājumus, kas padarītu viņu ikdienas dzīvi labāku.

Viens no iemesliem, kāpēc ir noderīgi pieredzēt dizaina domāšanas procesu, ir tās pamatā esošo vērtību apgūšana un stiprināšana, piemēram, darīšana kā viens no svarīgākajiem nosacījumiem. Dizaina domāšana paredz eksperimentēšanu, darbu ar prototipiem, vizualizācijām, testēšanu, tādējādi palīdzot sākotnējās idejas radīšanā un pilnveidošanā, kā arī nepārtrauktu darīšanu tā vietā, lai gaidītu, līdz gatavs būs nevainojams risinājums. Mēģinot būt perfekti, mēs nereti vilcināmies pārāk ilgi un zaudējam daudzas iespējas, tāpēc princips darīt vienkārši, bet darīt uzreiz, nekavējoties, ir apgūšanas un praktizēšanas vērts.


Foto: Valeria Cozzarini


Piesakies starptautiskām apmācībām arī tu!
www.salto-youth.net ir tīmekļa vietne, kurā tiek publicētas apmācības, konferences un citi pasākumi, kuriem var pieteikties ikviens interesents, ja vien atbilst norādītajai mērķa grupai. 
SALTO ir saīsinājums no frāzes angļu valodā „Support, Advanced Learning and Training Opportunities”, kas latviešu valodā nozīmē „Atbalsts un paplašinātas mācību iespējas”. Tas ir tīkls, kurā ir astoņi resursu centri, kuri darbojas Eiropas jaunatnes prioritāšu jomās, atbalstot Eiropas Komisijas programmu „Erasmus+: Jaunatne darbībā”. 
Piesakoties SALTO starptautiskajām apmācībām, svarīgi zināt, ka dalība tajās no katras valsts tiek apstiprināta 1 līdz 3 dalībniekiem. Apmācības pārsvarā notiek angļu valodā.  
SALTO izsludinātās apmācības regulāri tiek publicētas arī www.jaunatne.gov.lv

Publicat: M, 21/07/2015 - 10:54


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Ai nevoie de asistență sau consiliere din partea unui expert?

Adresează-ne o întrebare!