Eiropas Jaunatnes portāls
Informācija un iespējas jauniešiem visā Eiropā.

Apmaiņa un projekti apakšprogrammā “Jaunatne Eiropai” — mācības strādā

“Jaunatne Eiropai” projekti palīdz tev aktīvi piedalīties Eiropas sabiedriskajā dzīvē un sastapt dažādu valstu jauniešus. Izpēti dažādus projektu veidus.

Jaunatne Eiropai piedāvā apmaiņu, jauniešu iniciatīvas un jauniešu demokrātijas projektus ES programmas “Jaunatne darbībā” ietvaros. Kas tās ir par iniciatīvām?

Jauniešu apmaiņa
Ziemeļīrijas pilsētā Omā notika pasākums “Slainte agus An Oige”, kurā kopā sanāca 40 jaunieši no Apvienotās Karalistes, Īrijas, Lietuvas un Polijas. Pasākuma mērķis bija piedāvāt jauniešiem pamatus, uz kuriem būvēt veselīgu dzīvesveidu, piedaloties dažādās nodarbēs brīvā dabā. Jaunieši izmēģināja dažādus sporta veidus un piedalījās darbsemināros. Katras valsts jauniešu grupa klātesošos iepazīstināja ar savas valsts kultūru un vēsturi. Programma palīdzēja veidot pašcieņu, pieņemt citus cilvēkus, atbrīvoties no aizspriedumiem, uzzināt par citām kultūrām un cienīt citas valstis. 

Nacionālā jauniešu iniciatīva
Turcijā 12 jaunieši sadarbojās ar kādu vietējo NVO projektā, kurā ielas bērniem iemāca pamatprasmes darbā ar datoru. Lai šai iniciatīvai iedotu Eiropas dimensiju, jaunieši arī izpētīja, kā dzīvo līdzīgās situācijās esoši bērni citās Eiropas valstīs. Jauniešu grupa atrada šo informāciju, dalījās tajā un pārrunāja, kādas ir ielas bērnu apstākļu līdzības un atšķirības Eiropas valstīs. 

Jauniešu demokrātijas projekts
Somijas municipalitātes Minemeki un Lieto un divas jauniešu grupas no Norvēģijas pilsētas Hjellefjūras abās valstīs īstenoja jauniešu demokrātijas projektu. Jaunieši bija 15 17 gadus veci, daži darbojās vietējās jaunatnes padomēs, un viņi bija no mazām un nomaļām apdzīvotajām vietām. Projekta mērķis bija uzzināt par lēmumu pieņemšanas sistēmām un satuvināt jauniešus ar lēmumu pieņēmējiem. Jaunieši uzbūvēja sapņu ciematu, kur grupas imitē lēmumu pieņemšanu municipālajās padomēs, un pētīja, kā darbojas pārstāvnieciskā demokrātija.
Lasi vēl par šiem un citiem “Jaunatne darbībā” projektiem.

Kā pieteikties?
Tev jāatbilst šādiem kritērijiem:
    jābūt vecumā no 13 līdz 30 gadiem vai jāpiedalās jauniešu darbā, vai jādarbojas jaunatnes organizācijās; 
    jādzīvo kādā no valstīm, kuras piedalās programmā. 
Lasi vēl par to, kā pieteikties.
Ja tu un tavs projekts atbilst kritērijiem, sūti pieteikumu Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrai vai savas valsts aģentūrai.

Termiņi
Valsts aģentūrai projektus var iesniegt trīs reizes gadā: 
-    līdz 1. februārim projektus, kas sākas no 1. maija līdz 31. oktobrim;
-    līdz 1. maijam projektus, kas sākas no 1. augusta līdz 31. janvārim;
-    līdz 1. oktobrim projektus, kas sākas no 1. janvāra līdz 30. jūnijam.

Arī izpildaģentūrai projektus var iesniegt trīsreiz gadā:
-    līdz 1. februārim projektus, kas sākas no 1. augusta līdz 31. decembrim;
-    līdz 1. jūnijam projektus, kas sākas no 1. decembra līdz 30. aprīlim;
-    līdz 1. septembrim projektus, kas sākas no 1. marta līdz 31. jūlijam. 

publicēts: P., 17/08/2015 - 13:10


Tweet Button: 

Noderīgas saites


Info for young people in the western balkans

Vajadzīga palīdzība vai padoms?

Vaicājiet mums!