Portal Ewropew taż-Żgħażagħ
Informazzjoni u opportunitajiet għaż-żgħażagħ madwar l-Ewropa.

Mācies strādājot — neformālā izglītība‬‬‬

The Story of Youthpass, part II (2012)

Izglītība ir ikviena cilvēka dzīves sastāvdaļa, bet mācībām ne vienmēr jānotiek klasē. Ir arī citi veidi, kā mācīties, un nereti mēs mācāmies, paši pat to neapjauzdami.

Tradicionālā izglītība ir strukturēta un formāla, to iegūst iestādē (skolā, universitātē), un mācību beigās tiek piešķirta kvalifikācija. 

Ikdienas mācīšanās ir pilnīgi pretēja. To mēs iegūstam neplānoti ikdienas darbā, ģimenē un atpūtā. 

Neformālā izglītība ir kaut kur starp šīm divām galējībām. Tā var būt strukturēta, ar mācību mērķiem, bet parasti to iegūst ārpus formālajām iestādēm: nometnēs, semināros, pašvaldību kursos, darbavietā vai pat sportojot.

Tā var būt mācīšanās pēc savas iniciatīvas vai citu pasākumu rezultātā. 

Neatkarīgi no tā, kā izglītība tiek iegūta, tagad var panākt, ka to oficiāli atzīst ar “Youthpass”.

Pēdējos gados arvien vairāk organizāciju sāk novērtēt, ka vērtīga ir visa veida mācīšanās, un gan neformālo izglītību, gan ikdienas mācīšanos sāk atzīt par līdzvērtīgu formālajai izglītībai.

ESAO par neformālās izglītības un ikdienas mācīšanās atzīšanu Eiropas Savienība par neformālās izglītības un ikdienas mācīšanās atzīšanu.

 

Pubblikat: Ħam, 06/08/2015 - 12:22


Tweet Button: 

Links relatati


Info for young people in the western balkans

Teħtieġ għajnuna jew parir espert?

Staqsina!