Portal Europeo de la Juventud
Información y oportunidades para los jóvenes en Europa.

Tavas prasmes atzīst ikvienā Eiropas valstī

Lai tas būtu darbā, studijās (kādā posmā), brīvprātīgajā darbā vai citā uzdevumā ārzemēs, — tu iegūsti svarīgas prasmes un kvalifikācijas, kas tev nākotnē noderēs. Ko dara ES, lai šis ieguvums tiktu atzīts arī citās Eiropas valstīs?

Studijas

Varbūt vēlies, lai tavas pabeigtās studijas tiktu atzītas citā valstī, iespējams, tāpēc, ka dosies apmaiņā vai gribi strādāt vai studēt citur. Lai tas būtu vieglāk izdarāms, ES ir izstrādājusi divas kredītpunktu sistēmas, pēc kurām attēlot dažādās ES valstīs iegūto kredītpunktu relatīvo līmeni: ECTS augstākajā izglītībā un ECVET profesionālajā izglītībā un apmācībā.
 
Papildus kredītpunktu sistēmām ir arī Eiropas kvalifikāciju sistēma (EQF), ar kuras palīdzību parāda, kādas ir atšķirības starp dažādu valstu kvalifikācijas sistēmām. Tā var labāk saprast kvalifikācijas līmeni citās Eiropas valstīs, jo katram valsts līmenim ir piesaistīts viens no astoņiem EQF atsauces līmeņiem.
 
Neformālās un ikdienas mācības

Ne vienmēr ir viegli panākt, lai iegūtās prasmes tiktu apstiprinātas. Pēc formālās izglītības, piemēram, bakalaura grāda, iegūšanas, tiek izsniegts diploms, kas apliecina, ka absolvents ir ieguvis noteiktas kvalifikācijas un prasmes. Turpretim, ja esi strādājis brīvprātīgo darbā? Bez šaubām, esi ieguvis prasmes, kas tev noderēs visu atlikušo mūžu, bet tās var nebūt apliecinātas uz papīra.
 
Lai sekmētu neformālās un ikdienas apguves procesu atzīšanu (piemēram, ja ir veikts brīvprātīgais darbs), ES valstis ir aicinātas līdz 2018. gadam ieviest šāda veida atzīšanas procedūras. Eiropas pārskats sniedz priekšstatu par labām apstiprināšanas metodēm, kas tiek jau izmantotas.
 
Eiropas prasmju pase

Visas savas prasmes vari apkopot Eiropas prasmju pasē Europass. Šajā pasē ir pieci dokumenti, kuri visiem potenciālajiem darba devējiem rāda, piemēram, kādas ir tavas prasmes un kvalifikācijas. Tur ir CV un valodu pase, kurā vari uzskaitīt visas valodas, kuras proti, norādīt, kādā līmenī vari tajās runāt, klausīties, lasīt, un pievienot sertifikātus un citu informāciju par svešvalodu pieredzi.
Ir arī mobilitātes dokuments Europass, kurā var uzrādīt citā Eiropas valstī, piemēram, darba norīkojuma laikā, akadēmiskajā semestrī vai brīvprātīgajā darbā iegūtās zināšanas un prasmes. Visbeidzot, diploma un sertifikāta pielikumos vari piemetināt, ko esi apguvis diplomā vai sertifikātā apliecinātajā kursā.
 
Youthpass

Esi piedalījies Erasmus+ projektā un vēlies, lai tavā valstī vai citā ES valstī tiktu atzītas projektā iegūtās prasmes? Tad Youthpass ir domāts tev! Pagaidām šo pasi var izveidot tikai par dalību jauniešu apmaiņā, Eiropas Brīvprātīgajā darbā un jaunatnes darbinieku mobilitātē.

 

Publicado: Mie, 29/07/2015 - 12:21


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

¿Necesitas ayuda o asesoramiento de un experto?

Pregúntanos