Eiropas Jaunatnes portāls
Informācija un iespējas jauniešiem visā Eiropā.

U. Šalajevs iesniedz valsts amatpersonām jauniešu viedokli par Latviju

Latvijas mēroga projekta "Latvijas nākotne… Eiropā.." idejas autors un tā vadītājs Uldis Šalajevs šodien iesniedza valsts augstākajām amatpersonām – Valsts prezidentam, Saeimas priekšsēdētājai un Valsts kancelejai
jauniešu no dažādiem Latvijas novadiem viedokli par Latvijā veicamajām reformām situācijas uzlabošanai. Projekta "Latvijas nākotne… Eiropā.." eseju konkursa dalībnieki, izvērtējot pašreizējo Latvijas situāciju Eiropas Savienībā (ES), aicina veikt reformas dažādās valsts politikas jomās - izglītībā, uzņēmējdarbībā, nodokļos, valsts drošības aspektos, tieslietās, tūrismā, vides un klimata pārmaiņu politikās, tādējādi veicinot Latvijas attīstību ES līdz 2030.gadam Lielbritānijas izstāšanās kontekstā.
 
"Es vēlētos, lai vismaz dažas tās labākās un spožākās idejas, ko jaunieši ir skaidri pauduši šī projekta ietvaros, tiktu realizētas Latvijā jau tuvākajā laikā. Mēs katrs vēlamies dzīvot sakārtotā un laimīga vidē… Mēs katrs varam pielikt roku, "lai lielais darbs uz priekšu iet"! Negaidīsim 2020. vai 2030.gadu, sāksim aktīvi darboties jau šodien!" aicina  projekta "Latvijas nākotne … Eiropā" idejas autors un vadītājs Uldis Šalajevs.
 
Jau ziņots, ka š.g. 16.februārī svinīgā apbalvošanas pasākumā ES mājā Rīgā, projektam noslēdzoties, četru labāko darbu autori no Latgales, Vidzemes un Zemgales saņēma vērtīgas naudas balvas no projekta "Latvijas nākotne…Eiropā.."  idejas autora un vadītāja Ulda Šalajeva.
 
Konkursa mērķis bija veicināt Latvijas sabiedrības, īpaši jauniešu, aktīvu iesaisti valsts attīstības plānošanā turpmākās ES attīstības kontekstā līdz 2030.gadam.
 
Konkursa ietvaros iegūtās idejas tika apkopotas un iesniegtas valsts politikas plānotājiem, publicētas tīmekļa vietnē Eiropas Jaunatnes Portāls un sociālajos tīmekļos https://www.fb.com/LatvijasNakotneEiropa, https://twitter.com/LVNakotneEiropa un https://www.draugiem.lv/user/2937809/blog, kā arī citu atbalstītā-ju tīmekļa vietnēs un plašsaziņas līdzekļos.
 
PAPILDUS INFORMĀCIJA:
 
Latvijas jaunieši ierosina veikt reformas vairākās valsts politikas jomās
 
Latvijas mēroga projekta "Latvijas nākotne…Eiropā.." eseju konkursa dalībnieki savās esejās mudina valsti veikt vairākas reformas. Uzlabot izglītības kvalitāti: pastiprināti ieviest skolās inovatīvās uzņēmējdarbības (vadīšanas) mācību priekšmetu, finanšu pratības mācīšanu, budžeta plānošanu, informēt nozīmīgāko par nodokļiem un to maksāšanas kārtību, organizēt debašu nodarbības skolās, kā arī izglītības iestādēs ieviest psiholoģiju kā obligāto mācību priekšmetu. Tāpat skolēnus vajadzētu informēt par nozīmīgākajām izmaiņām Latvijas likumdošanā un pasaules kultūras un reliģiju atšķirībām. Kāds ierosina izveidot vienotu Baltijas valstu reģionālo augstskolu, lai valstis specializētos konkrētajās sfērās. Jaunieši pašvaldības aicina regulāri organizēt bezmaksas biznesa, mārketinga un grāmatvedības apmācības, kā arī tās savas neizmantotās ēkas un telpas par nelielu īres maksu varētu izīrēt jaunajiem uzņēmējiem. Savukārt uzņēmējdarbības jomā  eseju autori iesaka pievērst uzmanību "smilšu kastes" izveidei inovatīvo ideju testēšanai finanšu tehnoloģiju uzņēmumos, "Ēnu dienas" projektā jaunajiem interesentiem dot iespēju piedalīties vairāku dienu garumā. Konkursa dalībnieki vēlās, lai politikas plānotāji formulētu jaunas ilgtermiņa Latvijas stratēģiskās prioritātes drošības politikā, aktīvāk iesaistītu nacionālo aizsardzības un drošības industriju, tādējādi Latvijas ražotāji vairāk varētu piedalīties pārnacionālu aizsardzības risinājumu izstrādē un to produktu piegādē NATO un ES vajadzībām. Zīmīgi, ka eseju autori aicina Latvijas medijus vairāk pievērsties tieši pozitīvo ziņu publicēšanā, piemēram, par veiksmīgiem Latvijas sasniegumiem novados, Latvijas uzņēmēju panākumiem pasaulē, inovatīviem un unikāliem risinājumiem. Ne mazāk svarīgas ir reformas valsts nodokļu politikā. Viņi rosina likumdevējus veikt tādas reformas, lai valsts nodokļu nomaksa būtu izdevīgāka par tās nemaksāšanu. Piemēram, īpaši preču ražotājiem būtu jāpiemēro mazāki nodokļi nekā preču "pārpircējiem" jeb tās tirgotājiem, neatkarīgi no intelektuālās vai materiālās pievienotās vērtības. Savukārt siltumnīcas efektu radošo gāzu emisijas samazināšanai, eseju autori aicina zinātniekus izstrādāt tādu sistēmu, kur spēkrata darbināšanas laikā tā radītās izplūdes gāzes varētu tikt izmantotas vairakkārt, lai atkārtota izplūdes gāzu (siltuma) izmantošana automobiļu darbināšanā varētu uzlabot apkārtējo vidi. Jaunajai paaudzei arī rūp Latvijas tūrisma vides sakārtošana ārvalstu tūristu piesaistē Latvijas reģionos. Taču Lavijas lomu startptautiskajā arenā varētu stiprināt, izmantot "valstu koalīciju" principu - īpaši svarīgu kopīgo jautājumu risināšanā.
 
Latvijas mēroga projekta "Latvijas nākotne … Eiropā" eseju konkurss
 
Eseju konkursā tika aicināti piedalīties visi jaunieši - neatkarīgi  no tā, kur viņi šobrīd mācās, strādā, dzīvo - gan Latvijā, gan arī ārpus tās. Jaunieši tika aicināti uzrakstīt un iesniegt līdz 2017.g. 30.novembrim argumentētu eseju par to, kāda būs Latvijas loma un kā tā attīstīsies jaunajā ES valstu saimē līdz 2030.gadam, ņemot vērā Lielbritānijas izstāšanos no 28 valstu ES.
 
Eseju konkurss tika izsludināts 2017.gada 18.septembrī un plaši izziņots gan sociālajos medijos, gan izsūtīta informācija vairāk nekā 770 pamatskolu, vidējo un profesionālo izglītības iestāžu vadītājiem; valsts un privā-to  augstskolu rektoriem un pasniedzējiem fakultāšu dekanātos, katedrās, un koledžās visā Latvijā. Tāpat arī informēti tika vairāk nekā 450 NVO, nozaru asociācijas, arodbiedrības un to apvienības Latvijā, kā arī Lat-vijas diasporu organizācijas ārvalstīs. Pēc projekta informācijas publicēšanas sociālā tīmeklī Facebook to bija aplūkojuši vairāk nekā 15 tūkstoši lietotāji (jaunieši vecumā no 17 līdz 35 gadiem).
 
Projekta "Latvijas nākotne … Eiropā" idejas autors, vadītājs
 
Uldis Šalajevs (35) ir Vidzemnieks no Madonas novada un kopš 2012.gada janvāra ir arī ilggadīgs jaunais mecenāts, kurš uz šo brīdi ir finansiāli atbalstījis 10 talantīgus studējošos jaunos inženierzinātņu studentus. Kopš 2016.gada marta, savā brīvajā laikā, jaunietis pilda starptautiskās organizācijas "ONE" Jaunatnes vēstnieka Beļģijā pienākumus. Kopš 2009.gada, U.Šalajevs strādā ES institūcijās Briselē, ikdienā komunicējot angļu, vācu, franču un krievu svešvalodās.
 
Vairāk:

publicēts: T., 28/02/2018 - 08:42


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Vajadzīga palīdzība vai padoms?

Vaicājiet mums!