Eiropas Jaunatnes portāls
Informācija un iespējas jauniešiem visā Eiropā.

Itālijā atklāj dzīvniekterapijas iespējas jaunatnes darbā

Trīs aktīvas Latvijas jaunietes, kas ikdienā studē veterinārmedicīnu un pavisam drīz kļūs par veterinārārstēm, piedalījās “Erasmus+” starptautiskajās apmācībās “EuroPet Partners”,

kas no 2016. gada 18. līdz 26. septembrim norisinājās Sardīni-jā, Kagliari pilsētā.  

 

Starptautiskajās apmācībās kopumā piedalījās 33 dalībnieki no Itālijas, Spānijas, Lielbri-tānijas, Portugāles, Polijas, Rumānijas, Turcijas, Slovēnijas, Zviedrijas un Latvijas.

 

Starptautiskās mobilitātes centrālā tēma – dzīvniekterapijas izmantošana jaunatnes dar-bā. Dzīvniekterapija, ko dēvē arī par animalterapiju, zooterapiju vai petterapiju, ir rehabi-litācija ar dzīvnieku palīdzību. Neskatoties uz to, ka Latvijā un daudzās citās valstīs tā nav nekāds jaunums,  līdz šim tā vairāk tikusi izmantota vien individuālos gadījumos. Ši metode joprojām vēl ir samērā maz izmantota jaunatnes darbā, īpaši, strādājot ar jaunie-šiem ar īpašām vajadzībām. Apmācībās īpaša uzmanība tika pievērsta suņu jeb kanistera-pijai. Kanisterapija (no latīņu canis – suns) ir dziedināšana ar speciāli piemeklētiem un apmācītiem suņiem. Tiem ir jābūt mierīgiem, līdzsvarotiem, ar labu raksturu un augstu intelektu, kā arī paklausīgiem. Suns-terapeits nav tas pats, kas ģimenes suns, jo gan suns, gan tā saimnieks šim darbam tiek speciāli apmācīti un testēti.

 

Kanisterapija var palīdzēt jauniešiem atgūt uzticēšanās sajūtu, attīstīt neatkarību, iecietī-bu un paškontroli; paaugstināt pašapziņu, iniciatīvu, kā arī attīstīt empātiju.  Pieskārieni, siltums un kontakts ar dzīvnieku, beznosacījuma pieņemšana ir nenovērtējamas lietas cilvēkiem, kas cieš no depresijām, neirozēm, trauksmes, dzirdes problēmām.  Kanistera-pija ir  viena no visvairāk izpētītajām un vispieejamākajām dzīvniekterapijas metodēm, ko iespējams izmantot jaunatnes darbā. Suns cilvēkam sniedz  fizisko kontaktu un liek priecāties par kopā būšanu un baudīt mirkli, tādā veidā pastiprinot atveseļošanās un so-ciālās iekļaušanas procesa efektivitāti. Izmantojot speciāli apmācītus suņus, terapija spēj darīt brīnumus. Dzīvnieka klātbūtne uzlabo vispārējo pašsajūtu un psiholoģisko komfor-tu. Salīdzinot ar kaķi, suns vairāk tiecas uz sadarbību ar cilvēku un pieņem katru no mums neatkarīgi no vecuma, diagnozes, fiziskajām vai garīgajām spējām. Darbojoties kopā ar suni, rodas pozitīvas emocijas, tiek stimulētas kognitīvās un uztveres spējas, un notiek pozitīva iedarbība uz jaunieša psihoemocinālo stāvokli, uzlabojas pašapziņa, mo-tivācija un mazinās stress.

 

Dalībnieces no Latvijas uzreiz pēc ierašanās Itālijas salas Sardīnijas Kaljēri pilsētā satika vienu no projekta organizatoriem un devās kopīgās vakariņās ar projekta dalībniekiem vietējā restorānā. Iespaids par pārējiem dalībniekiem bija ļoti pozitīvs.  Pirmās dienas nodarbības notika viesnīcas semināru telpā, kur dalībnieki uzzināja viens otra motivāciju piedalīties apmācībās, kā arī iepazinās ar Itālijas pārstāvju pieredzi dzīvniekterapijā.  Itā-ļiem interaktīvā veidā lieliski izdevās dalībniekus iepazīstināt ar metodes būtību un prin-cipiem. Dalībnieki uzzināja,  kā dzīvnieki spēj palīdzēt cilvēkiem – sākot ar suņiem-asistentiem, kas atvieglo ikdienu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, līdz pat šo dzīvnieku pozitīvajai ietekmei uz mācību procesu, veicinot cilvēka koncentrēšanās spējas.
Pirmās dienas izskaņā norisinājās starpkultūru vakars, kura laikā katram bija iespēja pre-zentēt savu valsti, tās tradīcijas un nacionālos ēdienus. Šis vakars deva iespēju dalībnie-kiem vairāk iepazīt vienam otru neformālā gaisotnē.

 

Starptautisko apmācību laikā visos pasākumos piedalījās arī īpaši apmācīti un sagatavoti terapijas suņi, un dzīvnieku klātbūtne radīja ļoti patīkamu gaisotni. Projekta dalībnieki varēja vērot suņa un trenera praktisko sadarbību tuvējā skolā, kā arī pludmalē, noskatī-ties paraugdemonstrējumu, kā suns piedalās glābēja darbā.

 

Grupā bija arī cilvēki ar īpašām vajadzībām, tāpēc katrā aktivitātē varēja vērot prieku un drošības sajūtu, ko sniedza šie apbrīnojamie dzīvnieki vienai no projekta dalībniecēm, kas katru dienu pavada ratiņkrēslā, bet ar suņa-terapeita atbalstu pirmo reizi mūžā varēja baudīt peldi jūrā kopā ar pārējiem dalībniekiem.

 

Trīs dalībnieces no Latvijas – topošās veterinārārstes uzzināja daudz jauna par suņu ķer-meņa valodu, piemēram, izjūtot stresu vai bailes. Kā vienu no visvērtīgākajiem apmācību ieguvumiem Latvijas pārstāves uzskatīja iespēju vēl niansētāk ieraudzīt cilvēkus sev ap-kārt. Šī neaizmirstamā pieredze, kas tika iegūta  saskarsmē gan ar suņiem, gan apkārē-jiem cilvēkiem, ļāva no malas paskatīties uz savu ikdienu un ikdienas darbībām, kuras bieži vien tiek uztvertas kā pašsaprotamas un līdz ar to novērtētas tiek tikai tad, kad mums tās ir atņemtas un izjūtam to trūkumu. Ļoti labs piemērs bija Kai –  vīrs, kurš ga-diem ilgi bijis profesionāls armijas nirējs, bet  pēc ķirurģiskās operācijas rezultātā iegūtās infekcijas diemžēl zaudējis spēju staigāt. Invaliditāte nav atturējusi viņu no peldēšanas treniņiem atklātā jūrā, un ar savu dzīvesveidu un stingro gribu viņš katru dienu turpina iedvesmot un izglītot jauniešus, ka cilvēki ar īpašām vajadzībām ir neatņemama sabiedrī-bas daļa, un viss ir atkarīgs no mūsu pašu empātijas spējām, kuras ir jāattīsta.

 

Apmācību procesā  dalībnieki secināja, ka  dzīvnieki ir mūsu mazie brāļi, ka tie spēj dot mums daudz vairāk nekā varam to aptvert. No suņiem-terapeitiem varam mācīties neda-līt cilvēkus kategorijās, piemēram, atkarībā no katra fiziskajām vai garīgajām spējām, bet gan uztvert dzīvi vienkāršāk – ja vajag palīdzību vai atbalstu, nebaidīties to sniegt, jo mēs nekad nezinām, kad mums pašiem noderēs palīdzīga roka vai ķepa!

 

Sintija Bernava
Nevalstiskā organizācija - biedrība “Donum Animus”

publicēts: Pk., 28/04/2017 - 09:56


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Vajadzīga palīdzība vai padoms?

Vaicājiet mums!