Eiropas Jaunatnes portāls
Informācija un iespējas jauniešiem visā Eiropā.

Stratēģiskās partnerības projektu panākumu recepti meklējot

Uzsākt stratēģiskās partnerības projektu ir gluži tāpat kā apprecēties ar vairākiem cilvēkiem vienlaikus. Var nākt dažādas nedienas, var mainīties vēlmes un iespējas, taču savienību tik vienkārši pārtraukt vis nevar.

Kopš 2014. gada decembra biedrība ''Piepildīto sapņu istaba'' ir baudījusi dažādus piedzīvojumus, sadarbībā ar partneriem no Igaunijas un Austrijas īstenojot stratēģiskās partnerības projektu ''Creative Learning Cookbook''. Šī projekta mērķis bija radošuma veicināšana izglītībā. Projekts ietvēra trīs apmācību kursus un trīs rokasgrāmatu izstrādi par radošām mācību metodēm, vairāk nekā 20 apmācību dalībnieku īstenotus turpinājuma pasākumus, ''Facebook'' lapas par radošumu izglītībā ''Creative Learning Cookbook'' administrēšanu, kā arī rezultātu izplatīšanas pasākumu ar vairāk nekā 50 dalībniekiem no visas Eiropas projekta noslēgumā.

 

Īpašu akcentu likām uz stāstu stāstīšanu, radošo rakstīšanu un vizuālo fasilitēšanu – ļoti klasiskām metodēm, kas bijušas nedaudz piemirstas, taču nesen atkal ir kļuvušas populāras gan biznesa vidē, gan jaunatnes darbā un izglītībā.

 

Plašāka informācija par projektu, kā arī tā ietvaros tapušie metodiskie materiāli par stāstu stāstīšanas, radošās rakstīšanas un vizuālās fasilitēšanas izmantošanu mācībās un darbā ar jauniešiem ir pieejami projekta interneta lapā  www.creativelearningcookbook.tumblr.com . Tā kā ''Creative Learning Cookbook'' bija viens no pirmajiem stratēģiskās partnerības projektiem Baltijā, šajā rakstā vēlamies dalīties atziņās un ieteikumos citām organizācijām, kas vēl tikai gribētu izmēģināt spēkus stratēģisko partnerību īstenošanā. Kas ir galvenās lietas, ko, mūsuprāt, ir vērts apdomāt un ņemt vērā, lai projekts izdotos?

 

Izvēlieties uzticamus partnerus.
Stratēģiskās partnerības projekti var ilgt līdz diviem gadiem, tādējādi jo īpaši svarīgi ir izvēlēties partnerus, ar kuriem esat strādājuši kopā iepriekš un kuru darba stils un spējas jums ir labi zināmas. Projekta gaitā intereses un prioritātes var mainīties, un aizrautīga, motivēta komanda ir tā panākumu pamatā. Partneri, starp kuriem katrs ir eksperts kādā citā specifiskā jomā, īpaši bagātinās projektu, dodot iespēju arī vienam no otra mācīties. Tāpat kā ar kuru katru taču arī neprecēsies. Izvēloties pareizo cilvēku, vari būt drošs , ka, lai kas arī nenotiktu, kopīgiem spēkiem ar visām grūtībām tiksiet galā.

 

Skaidri definējiet lomas un atbildības.
Skaidrībai par katra partnera uzdevumiem vajadzētu būt jau projekta sagatavošanas laikā. Ja visa projekta komanda dara visus darbus, – tā var būt izcila komandas darba pieredze, taču var beigties arī ar to, ka nekas nav izdarīts. Konkrētas gaidas citam pret citu un šo gaidu dokumentēšana līguma formā vienmēr ir noderīga ideja. Mēs papildus komunikācijai ar interneta starpniecību projekta sākumā organizējām plānošanas sanāksmi Vīnē, lai efektīvāk vienotos par darba turpināšanu un jau sāktu nelielu komandas veidošanu projektā iesaistīto darbinieku vidū.

 

Nodrošiniet caurskatāmību.
Laba dokumentu sagatavošanas un uzglabāšanas prakse ir viens no elementiem, kas ļoti atvieglo sadarbību. Protokolējiet sapulces gadījumiem, ja projektā notiktu personāla maiņa, rastos konflikti, neskaidrības vai visas iesaistītās personas nevar būt klāt. Nodrošiniet visiem partneriem ērtu piekļuvi projekta dokumentācijai, tostarp budžeta plānam un pārskatam par tā izlietojumu, laika grafikam, publicitātes materiāliem, cenu piedāvājumiem, līgumiem ar pakalpojumu sniedzējiem, informācijai par publicitātes un rezultātu izplatīšanas pasākumiem katrā valstī un tamlīdzīgi. Tas palīdzēs nodrošināt visiem partneriem vienādas zināšanas par projekta attīstību un darbiem, kas vēl jāpaveic.

 

Piedāvājiet bagātīgus mācīšanās resursus.
Parasti pēc projektiem sagaidām dalībnieku radītu turpinājuma pasākumu un jaunu projektu vilni , taču vai pietiekami atbalstām dalībniekus, sniedzot viņiem resursus un pārliecību, kas nepieciešama savu iniciatīvu īstenošanai? Ja jūsu projekts ietver mācīšanās aktivitātes, veltiet laiku, lai dalībniekiem sagatavotu papildu resursus, kas viņiem noderēs, pašiem vadot pasākumus pēc apmācības. Ir svarīgi dokumentēt gan apmācībā izmantotās metodes, gan piedāvāt papildu resursus par projekta tēmām. Līdz apmācību beigām daudzas detaļas jau ir piemirsušās, tādēļ pat vienkāršs visu izmantoto metožu saraksts lieti noderēs. Tāpat laba prakse ir atvēlēt nelielu projekta budžeta daļu dalībnieku īstenotām aktivitātēm, tādējādi atbalstot viņu pūles arī finansiāli. Gluži kā sadarbībā ar partneriem, arī attiecībās ar iesaistītajiem dalībniekiem ir svarīgi, lai viņiem būtu skaidrs, ko sagaida organizatori un ko var gaidīt paši dalībnieki. Noderīga metode ir līgumu slēgšana ar katru no dalībniekiem pirms apmācības, atrunājot iesaistīto pušu pienākumus un atbildības, vai vismaz visaptverošas, detalizētas informācijas pakas sagatavošana, kas dalībniekiem ir pieejama jau tajā brīdī, kad viņi piesakās aktivitātei.

 

Iesaistiet dalībniekus projekta popularizēšanā un tā rezultātu izplatīšanā.
Reti kurā projektā ir rūpīgi padomāts par mehānismiem, kā iesaistīt dalībniekus tā popularizēšanā un rezultātu izplatīšanā. Sociālie mediji šobrīd ir iedarbīgs instruments, lai par jūsu projektu informētu plašu publiku, taču darbs šajā vidē sniegs gaidīto rezultātu vien tad, ja spēsiet nodrošināt saturu, ar kuru cilvēki vēlas dalīties, kas rosina diskusijas. Līdz ar to laba – praktiski lietderīga, iedvesmojoša, emocijas rosinoša – satura nodrošināšana ir svarīgs uzdevums. Nežēlojiet naudu kvalitatīvu foto, zīmējumu un video izstrādei, dariet šos materiālus pieejamus arī dalībniekiem, aicinot viņus palīdzēt un dalīties ar tiem savos sociālajos tīklos. Iesaistot dalībniekus, sasniegsiet daudz vairāk cilvēku, nekā paļaujoties vien uz savas organizācijas sociālo tīklu kontiem un interneta lapu. Apziniet arī viedokļa līderus sava projekta tēmās – cilvēkus, kam jau ir daudz sekotāju sociālajos tīklos,  un meklējiet iespējas viņus iesaistīt savās komunikācijas aktivitātēs.

 

Sadarbojieties ar ekspertiem ''no malas''.
Jebkurš “Erasmus+” projekts ir lieliska iespēja organizācijai paplašināt savu sadarbības tīklu. Pat, ja partneru  organizāciju personālam un brīvprātīgajiem ir visas nepieciešamās kompetences projekta īstenošanai, būsiet tikai ieguvēji, iesaistot arī ekspertus no citām organizācijām un citiem sektoriem. Viņi nāks ar jaunām idejām, metodēm un var sniegt arī vērtīgu atgriezenisko saikni, lai pilnveidotu jūsu projekta aktivitātes. Projekta ''Creative Learning Cookbook'' ietvaros mēs sadarbojāmies ar ārējiem ekspertiem gan apmācību organizēšanā, gan publikāciju sagatavošanā, papildus lūdzot atgriezenisko saikni arī draugiem un kolēģiem. Tādējādi, lai rezultāts izdotos, kopā strādāja daudz vairāk cilvēku nekā projektā tieši iesaistītie.

 

Esiet elastīgi.
Svarīgākais plānošanas elements ir vienotas izpratnes sasniegšana par mērķiem, kurus vēlaties sasniegt, par vērtībām, principiem, kuros balstīsiet savu sadarbību. Detalizēta aktivitāšu plānošana palīdz, taču realitāte plānos ievieš korekcijas, tāpēc svarīgi ir saglabāt atvērtu prātu un elastīgumu, pēkšņas izmaiņas un kļūmes pārvēršot iespējās. Kad kaut kas neizdodas, nav vērts pašiem savā nodabā krist panikā. Sazinieties ar nacionālās aģentūras pārstāvjiem, ja projektā nepieciešamas būtiskas izmaiņas, un viņi palīdzēs rast risinājumu.


Plašāk par “Erasmus+: Jaunatne darbībā” Stratēģisko partnerību projektiem lasi šeit: http://jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/strategiskas-partneribas-projekti-jaunatnes-joma

 

Inese Priedīte
Neformālās izglītības apmācību vadītāja

publicēts: P., 30/01/2017 - 09:35


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Vajadzīga palīdzība vai padoms?

Vaicājiet mums!