Eiropas Jaunatnes portāls
Informācija un iespējas jauniešiem visā Eiropā.

Reģionālais forums “Jaunatnes stratēģija pašvaldībās” ir noslēdzies

No 12. līdz 13. maijam Ikšķiles novada “Turbās” norisinājās reģionālais forums “Jaunatnes stratēģija pašvaldībās” ar mērķi apzināt situāciju un attīstīt prasmes jaunatnes politikas dokumentu izstrādē.

Kā arī lai uzklausītu Latvijas un kaimiņvalstu labās prakses piemērus un veidotu kontaktus nākotnes sadarbībai.


Forumā piedalījās simts dalībnieku – gan pašvaldību darbinieki, kuri savos novados ir tieši saistīti ar jaunatnes stratēģiju izstrādi, gan jauniešu centru pārstāvji, gan jaunieši, gan nevalstisko organizāciju aktīvisti.


Lai gūtu priekšstatu par kopējo šābrīža situāciju Latvijā jaunatnes jomā un par tās attīstības  tendencēm, tika prezentēti pētījuma “Darba ar jaunatni situācijas izpēte pašvaldībās un darba ar jaunatni attīstības modeļu izstrāde” rezultāti. Notika arī atskats uz 2013. gada Nacionālajā jaunatnes politikas forumā izstrādātajām rekomendācijām – kā tās ir izdevies ieviest un kuras būtu vēl tuvākajā laikā ieviešamas.


Foruma dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar dažādu pašvaldību stratēģiju izstrādes pieredzi – uzzināt gan par grūtībām, ar kādām pašvaldības ir saskārušās, izstrādājot savā novadā jaunatnes jomas plānošanas dokumentus, gan dalīties iespējamo risinājumu pieredzē. Tāpat arī tika aplūkoti dažādi plānošanas dokumentu formāti – kādas ir priekšrocības, ja plānošanas dokuments ir atsevišķs, paredzēts tikai jaunatnes jomai, un kādas ir priekšrocības un trūkumi, ja šis dokuments ir kā viena no sadaļām kopējā pašvaldības plānošanas dokumentā.  Ar savu pieredzi un labo praksi dalījās Ogres, Talsu, Gulbenes, Jelgavas novadu un Jelgavas pilsētas pašvaldības. Dalībniekiem bija iespēja uzzināt par Lietuvas pieredzi Viļņas pašvaldības jaunatnes stratēģijas plānošanā.


Dažādās darba grupās dalībnieki apsprieda un vēlāk prezentēja savus secinājumus un priekšlikumus par starpinstitūciju sadarbību nacionālā un vietējā līmenī darba ar jaunatni plānošanai un uzlabošanai pašvaldībās, par to, kā plānošanas dokumentos noteikto īstenot, kā ieviest politikas plānošanas dokumentus, kā nodrošināt jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā pašvaldībās, kā organizēt efektīvu jaunatnes darbu pašvaldībā un kā plānot darbu ar jaunatni, balstoties uz pierādījumiem.


Lielu interesi dalībnieku vidū izpelnījās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pārstāvja Andra Eglīša sniegtā informācija par normatīvo aktu regulējumu, kas jāņem vērā, izstrādājot plānošanas dokumentus. VARAM pārstāvis dalījās praktiskajā pieredzē par dažādiem plānošanas dokumentu ieviešanas knifiņiem.


Foruma noslēgumā Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāve Marika Arkliņa informēja par nākamo gadu prioritātēm jaunatnes jomā, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) pārstāve Viola Korpa klātesošos iepriecināja ar ziņu par projekta “PROTI un DARI!” uzsākšanu, savukārt JSPA pārstāve Vladislava Šķēle pastāstīja par pašvaldību iespējām piedalīties un saņemt finansējumu no “Erasmus+” programmas Strukturētā dialoga projektiem, kā arī Cēsu un Vecpiebalgas pašvaldību pārstāvji dalījās savā praktiskajā pieredzē par Amatas novada īstenoto šāda veida projektu, kurā iesaistīti visi bijušā Cēsu rajona teritorijā esošie novadi.


Foruma norisi bija iespējams arī vērot NVO TV un kopumā bijuši 93 skatījumi. Ieraksts pieejams www.nvotv.lv.

 

Forumu organizēja Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar biedrību "Līdzdalības platforma" un biedrību "Latvijas Sarkanais Krusts" (JSPA reģionālais koordinators Zemgales reģionā) Latvijas un Šveices sadarbības programmas "Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos" ietvaros. Forumu finansē Šveices Konfederācija no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai.

 

 

Vita Vodinska, JSPA Ārvalstu finanšu instrumentu un citu programmas daļas projektu koordinatore

publicēts: P., 27/06/2016 - 10:05


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Vajadzīga palīdzība vai padoms?

Vaicājiet mums!