Evrópska ungmennagáttin
Upplýsingar og tækifæri fyrir ungt fólk vítt og breitt í Evrópu.

Latvijas-Šveices sadarbības programma 2015. gadā

Latvijas-Šveices sadarbības programmā ir atlicis vēl nedaudz mazāk kā pusotra gada, kura laikā ir paredzētas daudzas un dažādas apmācības, pasākumi un metodisko materiālu sagatavošana.

Kopumā aizvadītajos piecos Latvijas-Šveices sadarbības programmas gados ir atbalstītas vairāk kā 3500 personas – jaunieši un jaunatnes darbā iesaistītie, dodot iespēju piedalīties pasākumos un apmācībās.

Arī 2015. gadā jauniešiem un jaunatnes darbā iesaistītajām personām tika dota iespēja piedalīties ar jaunatnes jomu saistītos pasākumos, apmācībās un gūt jaunas zināšanas ar izstrādāto metodisko materiālu palīdzību.

Kāds tad ir bijis 2015. gads Latvijas-Šveices sadarbības programmā?

Konference „(SA)darbojies!”
2015. gads ir noslēdzies ar reģionālo forumu jaunatnes darbā iesaistītajiem „(SA)darbojies!“ (26.-27. novembrī), kurš notika Rīgas reģionā un kurā piedalījās 100 dalībnieki – jaunatnes darbā iesaistītās personas – jaunatnes darbinieki, NVO un pašvaldību iestāžu pārstāvji no visiem Latvijas reģioniem. Ņemot vērā foruma tēmu (sadarbības veicināšana starp jaunatnes darbā iesaistītajām personām reģionos un starp reģioniem, īpaši uzsverot jauniešu centru nozīmi), dalībnieki tika iesaistīti dažādās aktivitātēs, tādās kā savstarpēju kontaktu veidošana, darba grupas, dažādu uzdevumu veikšana, u.c.. Programmas pirmajā daļā prezentācijās un diskusijās tika apzināta pašreizējā situācija un izaicinājumi saistībā ar jauniešu centriem Latvijas reģionos. Otrajā daļā dalībniekiem bija iespēja dalīties ar labās prakses piemēriem, metodēm un aktuālām tēmām. Tāpat tika meklēti resursi un iespējas turpmākai attīstībai un sadarbībai. Tas, ka jaunatnes lietas ir aktuālas un jaunatnes darbā iesaistītajiem ir jādod vieta un laiks, lai tiktos un runātu par tām, pierāda dalībnieku atziņas.

Iespaidi
Jauniešu lietas Latvijā kļūst arvien nozīmīgākas, tās nav vairs tikai „mazu bērnu/jauniešu" kaprīzes aiz neko darīt. Jauniešu lietas virza un nosaka valsts ilgtspējību. Šis darbs kļūst aktuāls un pamanīts arī pašvaldībās.
Kārtējo reizi pārliecinājos par to, cik lieliski cilvēki strādā ar jauniešiem un cik svarīgi ir satikties ar viņiem.
(Reģionālā foruma „ (SA)darbojies!” dalībnieki)

Konference „Līdzdarbojies!”
Tikpat svarīgs notikums 2015. gadā bija Kurzemes reģionā aizvadītā reģionālā jaunatnes darba konference „Līdzdarbojies!“ (2015. gada 8. maijā). Konferenci apmeklēja 100 jaunatnes darbā iesaistītās personas, kurus vienoja mērķis pārrunāt un izzināt jaunatnes darba lomu un to, kā veicināt jauniešu aktivitāti Kurzemes plānošanas reģionā. Konferences laikā dalībniekiem tika dota iespēja vienam ar otru runāt, plānot sadarbību un stāstīt par savu pieredzi.

Apmācības, metodiskie materiāli, koncepti
2015. gadā Latvijas-Šveices sadarbības programma kopā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras apmācību vadītāju kopu ir izstrādājusi un noorganizējusi kopumā 36 mācību kursus par sešām dažādām tēmām. 2015. gadā īstenotie apmācību koncepti jaunatnes darbā iesaistītajām personām par stāstu stāstīšanu un āra dzīves aktivitātēm un piedzīvojumu izglītību ir balstīti uz izstrādātajiem metodiskajiem materiāliem – animācijas filmām, kuras ir pieejamas Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv. Tāpat, ņemot vērā pasākumu un apmācību dalībnieku rakstīto izvērtējuma anketās, 2015. gadā  tika izstrādāts koncepts apmācībām jauniešiem par vienaudžu izglītību, lai veicinātu un iedrošinātu pašus jauniešus runāt, stāstīt un izglītot savus vienaudžus par sabiedrībā aktuālām tēmām. Savukārt jaunatnes darbā iesaistītajām personām par vienu no aktuālākajām tēmām tika norādīta sociālā iekļaušana un neformālā izglītība kā to veicinošs instruments darbā ar jauniešiem.

Ko tālāk?
2016. gadā jauniešiem un jaunatnes darbā iesaistītajām personām tiks piedāvātas jaunas un tikpat interesantas apmācību tēmas. Tāpat 2016. gadā ir gaidāmi trīs lieli pasākumi – Rīgas un Zemgales reģionos un nacionālais forums Rīgas reģionā. Seko līdzi informācijai Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras mājaslapā www.jaunatne.gov.lv un piedalies!


Par to, ka apmācības ir vērtīgas un iedvesmojošas, liecina vienas dalībnieces teiktais:
„Pārsteidzošākā atklāsme šajās apmācībās man bija fakts, ka RADOŠUMS IR PRASME, kuru var attīstīt, pilnveidot ar loģiskiem soļiem un strukturētām metodēm. Radoša domāšana nav kaut kas iedzimts un izmantots tikai mākslinieku vai radošajā industrijā (..) Protams, iegūti jauni draugi un par ko esmu vēl priecīgāka, – iegūts plašāks skatījums uz dažādām jauniešu iespējām Latvijā. Kad vienviet darbojas un mācās aktīvi jaunieši, jauni iespaidi, kontakti un piedzīvojumi ir garantēti. Radošums IR ledlauzis!"
(Apmācību „Radošums ir ledlauzis!” dalībniece Dārta)


Latvijas-Šveices sadarbības programmu „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” finansē Šveices Konfederācija no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai.

 

Autors: Gvido Kubulnieks, JSPA Ārvalstu finanšu instrumentu un citu programmu daļas projektu koordinators.

Útgefið efni: Mið, 23/12/2015 - 08:50


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Vantar þig ráðgjöf sérfræðings?

Ask us!