Evrópska ungmennagáttin
Upplýsingar og tækifæri fyrir ungt fólk vítt og breitt í Evrópu.

ES jaunatnes konference Dānijā (2012)

Šeit vari gūt ieskatu tajā, kas notika strukturētā dialoga “Jauniešu līdzdalība demokrātiskajā dzīvē” otrajā posmā, kas noslēdzās ES jaunatnes konferencē, kuru rīkoja ES prezidentvalsts Dānija.

No 2012. gada 18. līdz 21. martam pārstāvji no dažādām jaunatnes organizācijām un ES valstu, ES kandidātvalstu un citu valstu amatpersonas tikās Sorē (Dānijā), lai apspriestos, kā jauniešiem aktīvi darboties sabiedriskajā dzīvē un sākt darba gaitas.

Trīs dienas dalībnieki sprieda, kā attīstīt jauniešu radošumu un prasmes. Tas notika darbsemināros, kuru temati bija motivācija, atbalsta mehānismi, inovācija un plašsaziņas līdzekļi. 

Darbseminārs A “Jauniešu līdzdalība un vēlēšanas”

Darbseminārs B “Balsstiesību iegūšanas vecums”

Darbseminārs C “Papīra dvieļi, gravitamobilis un zivs”

Darbseminārs D “Jauna programma izglītības un jaunatnes nozarē”

Darbseminārs E “Atbalsta mehānismi un līdzdalība”

Darbseminārs F “Izšķirošie saziņas līdzekļi un līdzdalība”

Darbseminārs G “Jauniešu līdzdalība un inovācija”

Útgefið efni: Mán, 17/08/2015 - 11:52


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Vantar þig ráðgjöf sérfræðings?

Ask us!