Eiropas Jaunatnes portāls
Informācija un iespējas jauniešiem visā Eiropā.

Kas ir Eiropas Jaunatnes forums?

Tā ir Eiropas jauniešu pārstāvības struktūra, kuras mērķis ir aizstāvēt jauniešu intereses un mudināt viņus aktīvāk iesaistīties sabiedriskajā dzīvē.

Eiropas Jaunatnes forums (EJF) ir jumta organizācija, kas apvieno valsts jauniešu apvienības no visas Eiropas — EJF dalīborganizācijas. Tās ir nacionālās jaunatnes padomes un starptautiskas nevalstiskās jaunatnes organizācijas. Šīs dalīborganizācijas pārstāv miljoniem visa kontinenta jauniešu un viņu intereses.

Kādi ir foruma mērķi attiecībā uz jaunajiem eiropiešiem?
•    Atbalstīt un mudināt jauniešus aktīvāk iesaistīties sabiedrības un īpaši integrētākas Eiropas veidošanā.
•    Veicināt viņu tiesības un iespējas. 
•    Uzlabot viņu dzīves apstākļus.
•    Pārstāvēt viņu intereses Eiropā, kur jaunieši ir līdzvērtīgi pilsoņi, kuri ir aicināti pilnībā īstenot savu globāla pilsoņa potenciālu.

Kā tas tiek darīts?
•    Iesaistot lielāku skaitu jauniešu un jaunatnes organizāciju sociālajos projektos un īpaši lēmumu pieņemšanas procesos.
•    Ietekmējot politiku, kas skar jauniešus, un līdzvērtīga partnera statusā sadarbojoties ar starptautiskām institūcijām, kā Eiropas Savienību, Eiropas Padomi un ANO.
•    Mudinot politiku veidojošās iestādes visās politikas jomās ņemt vērā jauniešu problēmas
•    Veidojot ilgtspējīgas, neatkarīgas jauniešu organizācijas — gan nacionālās, gan starptautiskās — un jo īpaši uzstājot uz atbilstīgu finansējumu.
•    Pulcinot dažādās valstīs un atšķirīgos apstākļos dzīvojošus jauniešus un mudinot viņus uzklausīt citam citu un novērtēt paustās idejas un pieredzi.
•    Atbalstot dažādu kultūru sapratni, demokrātiju, cieņu, dažādību, cilvēktiesības, aktīvu pilsonisko līdzdalību un solidaritāti.
•    Veicinot jaunatnes darbu citur pasaulē.

EJF kampaņas
Viena no pēdējām EJF kampaņām ir organizēta, lai pamudinātu valdību un uzņēmumus (un pašus jauniešus) darīt vairāk jaunatnes labā un rosināt brīvprātīgo jaunatni un aktīvistus globālās kopienas tīmekļa vietnē “Love Youth Future” pārdomāt un “atprasīt” sev nākotni. Jaunieši ir aicināti dalīties idejās ar citiem, kuri tic, ka jaunieši var mainīt tagadni laimīgas nākotnes vārdā.

publicēts: Pk., 14/08/2015 - 14:29


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Vajadzīga palīdzība vai padoms?

Vaicājiet mums!