Eiropas Jaunatnes portāls
Informācija un iespējas jauniešiem visā Eiropā.

Strukturēts dialogs — arī tavu balsi sadzirdēs

Strukturēts dialogs ir jauniešu un politikas veidotāju diskusija par atsevišķiem tematiem, lai panāktu, ka ES jaunatnes politikā tiktu ievērots jauniešu viedoklis.

Ar ko sākt?

Strukturētajā dialogā var piedalīties jebkurā no 27 ES valstīm, tieši sazinoties ar savu valsts darba grupu.

Valsts darba grupas vada konsultācijas savā valstī ar jauniešiem, jaunatnes organizācijām un politikas veidotājiem. Strukturētā dialoga mērķis ir uzrunāt visus jaunos cilvēkus, arī tos, kuriem ir mazāk iespēju vai kuri nav oficiālās organizācijās. 

Kāds ir rezultāts?

Visu valsts mēroga diskusiju rezultāti tiek apkopoti pamata dokumentos, kas paredzēti ES jaunatnes konferencēm, kur jaunatnes pārstāvjiem un politikas veidotājiem ir iespēja strādāt kopā un sagatavot kopīgu paziņojumu ES. ES jaunatnes konferences notiek divreiz gadā, un tās rīko ES prezidentvalsts. 
Ideālā gadījumā prezidentvalsts pieņems ES jaunatnes konferences ieteikumus un iepazīstinās ar tiem Eiropas Savienības Padomi. Padome tad, iespējams, pieņems rezolūciju vai secinājumus.

Kas svarīgs ir noticis līdz šim?

Strukturētā dialoga otrais posms beidzās 2012. gada novembrī. Šī posma galvenais temats bija jauniešu līdzdalība demokrātiskajā dzīvē, un tam bija trīs apakštemati, kas saistīti ar ES prezidentvalstu prioritātēm: jaunatne un pasaule (Polija), radošums un inovācija (Dānija), sociālā iekļautība (Kipra).

Embed Presentation: “Structured Dialogue made simple” 

publicēts: C., 06/08/2015 - 14:24


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Vajadzīga palīdzība vai padoms?

Vaicājiet mums!