Euroopan nuorisoportaali
Tietoa nuorille eurooppalaisille

ES Jaunatnes Konference Salonikos

ES Jaunatnes konference
No 2014. gada 9. līdz 12. maijam ES Jauniešu konferences un Jaunatnes lietu nacionālo ekspertu tikšanās ļaus satikties 250 dalībniekiem, lai diskutētu par jaunatnes politikas prioritātēm jauno cilvēku sociālajā iekļaušanā.

Par ko tas ir?
ES Jaunatnes konference un Jaunatnes lietu nacionālo ekspertu tikšanās notiek katru prezidentūru; tajā ietilpst delegācija no 28 Dalībvalstīm, Eiropas Jauniešu foruma pārstāvjiem, Eiroparlamenta galvenā sekretariāta pārstāvjiem, kas atbild par jauniešu jautājumiem, Starptautisko Jauniešu organizāciju pārstāvjiem, ES kandidātvalstīm un Eiropas Ekonomiskās telpas valstīm. Konferenci organizē Grieķijas Prezidentūras EP ietvaros.


ES Jaunatnes konference Salonikos ir ES prezidējošo valstu - Īrijas, Lietuvas un Grieķijas - Strukturētā Dialoga cikla noslēdzošā daļa. Šī cikla kopējais temats ir „Sociālā iekļaušana”, katra sešu mēnešu konsultācija tiek veidota balstoties uz iepriekšējās rezultātiem.


ES Jaunatnes konferences laikā
Politikas veidotāji un jauniešu pārstāvji diskutēs ar jauniešiem par sociālās iekļaušanas Strukturētā dialoga rezultātiem un procesu, tā būs koncentrēta uz jauniešu uzņēmējdarbību un sociālo uzņēmējdarbību.

 

ES Jaunatnes konferences rezultāti
ES Jaunatnes konferences secinājumi sniegs ieguldījumu Eiroparlamenta lēmumā attiecībā uz strukturēto dialogu par sociālo iekļaušanu, tie ievadīs secinājumos par jauno cilvēku uzņēmējdarbību.

 

Ko vēl noskaidrot?
ES Jaunatnes konference norisināsies Salonikos, Eiropas Jaunatnes galvaspilsētā 2014.


Mēs informēsim par jaunumiem, kad tie būs pieejami.