Portal Europeu da Juventude
Informações e oportunidades para os jovens na Europa.

"EVS HotSpot" studiju vizīte Albānijā

Albānija ir viens no noslēpumainākajiem un savrupākajiem Eiropas nostūriem. Tā joprojām ir gluži nenoslīpēts dimants, kura nelīdzenās malas ir tieši tas, kas padara to interesantu un aizraujošu.

Albānija - savāda un atšķirīga.

Studiju vizītes ""EVS Hotspot” - Study Visit to Albania for quality partnerships within the European Voluntary Service”, ko organizēja SALTO South East Europe Resource Centre sadarbībā ar Beyond Barriers Association SALTO kontaktpunktu Albānijā, mērķis bija veidot sadarbību starp Eiropas Brīvprātīgā darba organizācijām, iepazīstot līdzšinējo nosūtītājorganizāciju un uzņēmējorganizāciju pieredzi brīvprātīgā darba organizēšanā, vienlaicīgi veicinot turpmāku sadarbību Eiropas Brīvprātīgā darba programmas ietvaros, akcentējot kvalitātes nozīmību, īstenojot projektus.

"EVS HotSpot" vizītē līdzdarbojās organizāciju pārstāvji no dažādām Eiropas valstīm (Albānijas, Latvijas, Nīderlandes, Spānijas, Itālijas, Ungārijas, Īrijas, Vācijas), kuriem ir iepriekšēja pieredze kvalitatīvu Eiropas Brīvprātīgā darba projektu īstenošanā. Trīs intensīvu, piepildītu dienu laikā, studiju vizītes dalībnieki:

•    izzināja Albānijas jaunatnes jomā strādājošo organizāciju pieredzi Eiropas Brīvprātīgā darba projektu īstenošanā un nākotnes darba plānus šajā jomā;
•    iepazinās ar esošo jaunatnes darba vidi Albānijā, sniedzot atgriezenisko saikni, ņemot vērā nākotnes sadarbības iespējas;
•    veidoja partnerības iestrādnes kvalitatīvu EBD projektu īstenošanai starp Albānijas organizācijām un Erasmus+ programmas dalībvalstīm, akcentējot kvalitātes rādītājus EBD projektos un pievēršot uzmanību sadarbības (atbalsta) nozīmībai brīvprātīgo mācīšanās procesa laikā. 

Šobrīd Albānijā darbojas 17 akreditētas Eiropas Brīvprātīgā darba organizācijas. Brīvprātīgo uzņemšana un nosūtīšana dažām EBD organizācijām ir kļuvusi par regulāru praksi. Balstoties uz šo organizāciju pieredzi, ir akreditētas daudz jaunu organizāciju, kuras šobrīd meklē sadarbības partnerus:

•    ANTTARC (www.anttarc.org);
•    Roma Active Albania (www.raa.al); 
•    YFI (www.rsl-al.org);
•    Beyond the Barriers Assocaiation (http://beyondbarriers.org);  
•    Help the life Association (http://helpthelife.org);
•    u.c. organizācijas.

Nepieradināts skaistums, ko jāprot saskatīt – tādu iespaidu atstāj Albānija un tur darbojošās Eiropas Brīvprātīgā darba organizācijas.

Informāciju sagatavoja:
GUNTA GRĪNHOFA
 

Publicado: ter, 27/01/2015 - 14:51


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Precisas de aconselhamento especializado?

Pergunta-nos!