Den Europæiske Ungdomsportal
Information og muligheder for unge i hele Europa.

“Brīvprātības platforma” aicina nevalstiskās organizācijas sadarbības

2011. gadā Rīgā kopā apvienojās 11 organizācijas, kas savā darbībā veic brīvprātīgā darbu, popularizē to savām mērķagrupām un sabiedrībai.

Nākamajos divos gados sadarbībā iesaistījās jau 18 organizācijas, popularizējot sabiedrībai “Goda lieta būt brīvprātīgajam!”.

2015. gadā biedrība Radošā apvienība jauniešiem “TREPES” sadarbībā ar biedrību “K.I.D.S.” ir guvušas Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas,  Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammas „Nevalstisko organizāciju projektu programma” finansiālu atbalstu. Projekta viens no uzdevumiem ir apvienot spēkus un resursus, zināšanas un prasmes sadarbībai starp nevalstiskajām organizācijām, izveidot ilgtermiņa tīklojuma stratēģiju, lai rezultatīvāk varētu startēt liela apjoma projektu konkursos. Maijā un jūnijā ir veiktas iestrādes turpmākā plāna izveidei un iecerēm.

16.jūlijā plkst.17 aicinām nevalstiskās organizācijas, kas vēlētos izveidot sadarbības tīklojumu,  uz tikšanos par šī NVO tīklojuma izveidi brīvprātīgā darba popularizēšanai, interaktīva brīvprātīgo foruma veidošanu pilsētvidē un tālākas sadarbības stratēģijas izstrādi. Tikšanās notiks mūsu biedrības uzturētajā Brīvprātības mājā (Mūkusalas iela 72, Rīga, netālu no TC „Rīga Plaza”, „United oil” mājā; zvanu poga TREPES, 3.stāvs).

NVO sadarbības rezultātā paredzēts licenzēt divas izglītojošās mūžizglītības programmas par brīvprātību un brīvprātīgā darbu kā pilsoniskās līdzdalības formu, izstrādāt ilgtermiņa sadarbības stratēģiju un kopīgi rakstīt projektus Eiropas grantiem, kas atbalsta pilsoniskās izglītības un līdzdalības aktivitātes.

30.jūlijā jau ceturto reizi aicināsim pulcēties pie TC Origo uz Interaktīvo brīvprātīgo forumu pilsētvidē “Brīvprātības platforma”.

Ar 6.maiju biedrība Radošā apvienība jauniešiem “TREPES” sadarbībā ar biedrību “K.I.D.S.” realize projektu “Brīvprātības platforma”, ko finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija,  Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammas „Nevalstisko organizāciju projektu programma”. Projekta galvenais mērķis ir veicināt sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu, jauniešu, ģimeņu, vientuļo senioru sociālo integrāciju un iekļaušanos pilsoniskajā sabiedrībā, rīkojot inovatīvas izglītojošas, iesaistošas aktivitātes prasmju apgūšanai, pilnveidošanai, pašattīstībai, pašapziņas un motivācijas vairošanai,  iekļaušanai sabiedriskos procesos un nodarbinātībā, īpaši ietverot iniciatīvas, kas vērstas uz līdzdalību un brīvprātības principa, brīvprātīgā darba popularizēšanu. Projekta aktivitātēm ir  jāveicina pilsoniskās sabiedrības attīstību Latvijā un stiprinās  atbalstu sociālajam taisnīgumam, demokrātijai un ilgtspējīgai attīstībai  īstenošanu.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija,  Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammas „Nevalstisko organizāciju projektu programma”.

Ramona Liepiņa, projekta vadītāja
ra.trepes@inbox.lv 

Offentliggjort: Tir, 14/07/2015 - 08:45


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Har du brug for hjælp rådgivning fra en ekspert?

Spørg os!